Wokół pałacu i dworu – Maciej Putowski o kolekcji Przewłockiego

4 września w warszawskim Muzeum Narodowym w ramach cyklu Rozmowy o fotografii z kolekcją Janusza Przewłockiego w tle odbędzie się spotkanie Macieja Putowskiego z Małgorzatą Plater-Zyberk i Ewą Orlińska-Mianowska zatytułowane Wokół pałacu i dworu.

Stanisław Bizański, „Zakład Kórnicki. Oddział II-gi, Kuźnice 1895”, 1895, odbitka z negatywu szklanego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Bizański, „Zakład Kórnicki. Oddział II-gi, Kuźnice 1895”, 1895, odbitka z negatywu szklanego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od 2007 roku najbogatsza w Polsce kolekcja fotografii historycznej znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie uzupełniana jest o zdjęcia zebrane przez Janusza Przewłockiego (1927–2007). Są wśród nich obiekty autorstwa znakomitych fotografów z całej Europy – od Karola Beyera z Warszawy, przez Walerego Rzewuskiego z Krakowa, Aleksandra Kena z Paryża, Edwarda Trzemeskiego ze Lwowa, Ludwiga Angerera z Wiednia, po Jadwigę Golcz i Wacława Saryusza-Wolskiego z Warszawy.

Dokumentalność i piękno, wiedza i estetyczne wzruszenia, architektura, wnętrza, pejzaż wsi i miasta, ludzie wszystkich stanów, ich twarze i ubiory, kultura materialna, praca i zabawa, obyczaje, sport, przemysł – tak najogólniej oddać można różnorodność tematyczną kolekcji Janusza Przewłockiego liczącej blisko 8000 obiektów. Pierwotną wartością zespołu jest sam fakt jego istnienia; zdjęcia – od dagerotypów do fotografii z końca XX wieku – zostały ocalone od zniszczenia, rozproszenia, zapomnienia. Przewłocki przez wiele lat systematycznej pracy i ogromnego zaangażowania w podjęte dzieło dokonał identyfikacji przedstawionych na nich osób, miejsc i wydarzeń, co nadaje kolekcji wartość źródła historycznego o wyjątkowej wartości poznawczej.

Z okazji niedawnego zakupu zespołu kolejnych 2055 obiektów z rzeczonego zbioru Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje okolicznościowy program edukacyjny, w ramach którego na przełomie sierpnia i września br. odbędą się rozmowy z badaczami (o postaciach najwybitniejszych kolekcjonerów, o kulturotwórczej roli pałaców i dworów w okresie zaborów oraz o fotograficznych portretach), a także wykład poświęcony Januszowi Przewłockiemu.

Wokół pałacu i dworu / rozmowa Macieja Putowskiego z zaproszonymi gośćmi
Rozmówcy: Małgorzata Plater-Zyberk i Ewa Orlińska-Mianowska

Już od czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej pałace i dwory były bardzo ważnymi ośrodkami życia nie tylko rodzinnego i towarzyskiego, ale również kulturalnego, oświatowego i gospodarczego. Nie inaczej było w okresie zaborów, gdy – wobec nieistnienia państwa polskiego – arystokracja i szlachta przejęły obowiązki zachowania tradycji narodowych i walki o niepodległą ojczyznę. Spróbujemy ukazać to na podstawie zachowanych fotografii.

Maciej M. Putowski – scenograf i dekorator projektujący dla filmu, telewizji i scen teatralnych. Współpracował z wybitnymi reżyserami filmowymi, jak Andrzej Wajda czy Wojciech Jerzy Has. Dekorator wnętrz przy ekranizacji dramatu Stanisława Wyspiańskiego Sędziowie. Tragedya w reż. Konrada Swinarskiego. Twórca scenografii do spektakli Teatru Telewizji. Laureat nagród na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za wnętrza do Wesela A. Wajdy oraz na Festiwalu Dwa Teatry za scenografię do Związku otwartego Krystyny Jandy. Przez 15 lat wykładał w Łódzkiej Szkole Filmowej, obecnie zajmuje się odtwarzaniem wnętrz historycznych w muzealnych obiektach zabytkowych oraz przygotowywaniem muzealnych wystaw.

Małgorzata Plater-Zyberk – historyk, kustosz kolekcji w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Kurator wystaw i autorka katalogów: Spojrzenia na Wilno. Fotografia wileńska 1839–1939, Edward Hartwig (1909–2003). Fotografie, Jan Bułhak (1876–1950). Fotografik. Przygotowuje wystawę kolekcji fotografii historycznej Janusza Przewłockiego.

Ewa Orlińska-Mianowska – historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kustosz Kolekcji Tkanin w Zbiorach Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorka wystawy i katalogu Modny świat XVIII wieku, współautorka książki Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów.

Wokół pałacu i dworu / rozmowa Macieja Putowskiego z zaproszonymi gośćmi
Rozmowy o fotografii z kolekcją Janusza Przewłockiego w tle / cykl spotkań w Muzeum Narodowym w Warszawie
Spotkanie odbędzie się 4 września 2014 roku o godzinie 18.00
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dodaj komentarz