• 2014-09-02

Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury

Etos czy ekonomia? Współpraca czy konkurencja? Dziedzictwo czy interpretacja? – to tematy, którym poświęcone będzie Forum dla Kultury. Małopolska, odbywające się 20 i 21 października w Krakowie. Tegoroczna edycja wydarzenia, które zostało zaprojektowane jako cykliczne, nosi tytuł Rajski Ogród Kultury.

„Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Forum jest okazją do spotkania się i rozmowy twórców, artystów, animatorów, menedżerów, ludzi mediów, przedsiębiorców i samorządowców. Wszystkich, dla których kultura jest ważna. Debaty z udziałem m.in. ks. Adama Bonieckiego, Zofii Gołubiew, Jerzego Halbersztadta będą się odbywać w odniesieniu do trzech wyżej wspomnianych obszarów, które – odkrywane wspólnie przez gospodarzy spotkań i ich uczestników – pozwolą na lepsze poznanie, czym jest kultura we współczesnym świecie.

Po spotkaniach panelowych przewidziane są dyskusje w mniejszych, wybranych przez uczestników grupach, które poprowadzą goście specjalni – indywidualności szeroko rozumianego świata kultury, m.in. Bartosz Szydłowski, Bogna Świątkowska, Jacek Żakowski. Uczestnicy tych spotkań będą mogli mieć wpływ na ich kształt już na etapie rejestracji, odnosząc się w formie pytań czy komentarzy do tekstów gości, opublikowanych na stronie.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się również moduł poświęcony ewolucji systemu wspierania rozwoju produkcji filmowej za pośrednictwem regionalnych funduszy filmowych, do udziału w którym zostali zaproszeni m.in. Agnieszka Odorowicz oraz przedstawiciele przemysłu filmowego.

Udział w Forum jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja przez formularz internetowy (http://forumdlakultury.malopolska.pl/) w terminie od 9 września do 7 października.

Organizatorzy wydarzenia – Samorząd Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury – zapraszają do tej ważnej rozmowy ludzi kultury z całej Małopolski, oceniających, poszukujących i wskazujących różne odpowiedzi oraz możliwe ścieżki rozwiązań.

Forum dla kultury. Małopolska
Rajski Ogród Kultury
20 i 21 października 2014 roku
Termin rejestracji: od 9 września do 7 października 2014 roku
Kraków

1 komentarz do artykułu “Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury”

Dodaj komentarz