RemiksLab – warsztaty kreatywnego przetwarzania cyfrowych dokumentów

Do 15 września można zgłaszać chęć wzięcia udziału w warsztatach RemiksLab – trzydniowym spotkaniu, którego uczestnicy będą pracować w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie nad sposobami kreatywnego tworzenia cyfrowych opowieści opartych na zdigitalizowanych dokumentach, dostępnych w bibliotekach i archiwach.

„RemiksLab” (źródło: materiały prasowe)

„RemiksLab” (źródło: materiały prasowe)

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe publikują w internecie miliony zdigitalizowanych książek, zdjęć, dokumentów. Podczas RemiksLabu uczestnicy będą szukać nowych sposobów ich ponownego wykorzystania oraz zaciekawiania nimi internautów.

W ramach RemiksLabu można będzie pracować w jednej z czterech grup warsztatowych:

  1. warsztat edukacyjny;
  2. warsztat cyfrowego opowiadania historii (Łukasz Kowalski, Marcin Wilkowski, Joanna Zętar)
  3. warsztat gier – Construct2 (Stanisław Skulimowski);
  4. warsztat wizualizacji (Radosław Bomba).

Zadaniem grup będzie:

  • stworzenie scenariuszy lekcji i zajęć dla szkół z wykorzystaniem nowych mediów i zdigitalizowanych materiałów dokumentalnych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny oraz scenariuszy lekcji z wykorzystania Construct 2 do tworzenia remiksów;
  • opracowanie wzorcowych projektów tanich i łatwych do wdrożenia działań internetowych i aplikacji dla instytucji kultury czy organizacji pozarządowych wykorzystujących materiały zdigitalizowane;
  • opracowanie metody wdrożenia wizualizacji w opowiadaniu o dziedzictwie kulturowym.

Na zgłoszenia udziału w warsztatach organizatorzy czekają do 15 września.

Materiały uzyskane podczas całego przedsięwzięcia, czyli: scenariusze zajęć, wzorcowe projekty, aplikacje multimedialne, metody wdrożenia wizualizacji będą udostępnione na wolnej licencji na stronie projektu oraz w publikacji multimedialnej. Dzięki temu każdy animator, edukator będzie mógł wykorzystać je w swoich działaniach.

Działanie realizowane jest w ramach projektu Remiks dokumentalny przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, przy współpracy z: Wydziałem Politologii UMCS w Lublinie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Zespołem Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, Bychawskim Centrum Kultury.

RemiksLab
Termin zgłaszania udziału: do 15 września 2014 roku
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie

Dodaj komentarz