Bohdan Zadura laureatem zagranicznej nagrody

Bohdan Zadura został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. H. Skoworody za rok 2014. Tytuł ten przypadł poecie za zbiór wierszy Nocne życie w przekładzie Andrija Lubki wydany w 2012 r. na Ukrainie.

Bohdan Zadura, fot. Robert Wiącek (źródło: materiały prasowe)

Bohdan Zadura, fot. Robert Wiącek (źródło: materiały prasowe)

Coroczna Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Hryhorija Skoworody została zapoczątkowana w 2005 r. z inicjatywy Ukraińskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, Intelektualnego Klubu w Czernihowie, Wołyńskiego Towarzystwa Switiaz i Narodowego Instytutu Literatury im. T. Szewczenki.

W tym roku do nagrody nominowano ponad 250 pisarzy, tłumaczy oraz intelektualistów z USA, Brazylii, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Białorusi, Serbii, Ukrainy i Izraela. Wśród wyróżnionych znalazł się Bohdan Zadura.

Bohdan Zadura wydał do tej pory kilkanaście tomów poetyckich, powieści, opowiadań. Jako tłumacz przekładał utwory literatury anglosaskiej, ukraińskiej oraz węgierskiej. We wrześniu 2014 r. pojawi się jego kolejny tom poetycki zatytułowany Kropka nad i, a w październiku ukaże się jego najnowsze tłumaczenie książki Tragedia człowieka Imre Madácha.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. H. Skoworody za rok 2014 – Bohdan Zadura „Nocne życie” (źródło: materiały prasowe)

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. H. Skoworody za rok 2014 – Bohdan Zadura „Nocne życie” (źródło: materiały prasowe)

Bohdan Zadura – urodzony 18 lutego 1945 r. w Puławach. Poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. W 1969 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 r. członek redakcji kwartalnika Akcent, od jesieni 2004 r. redaktor naczelny Twórczości, od lat 70. stały współpracownik Literatury na Świecie. Otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Nagrodę Silesius w kategorii książka roku (2011), Kijowskie Laury (2010), węgierską Nagrodę im. Gábora Bethlena (2013), Międzynarodową Nagrodę Literacką im. H. Skoworody (2014). Jako poeta debiutował w 1962 r. na łamach dwutygodnika Kamena. Uprawia też prozę i krytykę literacką oraz zajmuje się przekładami z języka angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Mieszka w Warszawie i w Puławach.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. H. Skoworody za 2014 rok
Bohdan Zadura
Zbiór wierszy Nocne życie (w tłumaczeniu Andrija Lubki)

Dodaj komentarz