Kijowski MyDAN na plakatach studentów Uniwersytetu Artystycznego

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na otwarcie wystawy plakatów MyDAN, które odbędzie się 22 sierpnia o godz. 17.00 w Galerii Gotyckiej.

Weronika Wera „MyDAN” (źródło: materiały prasowe)

Weronika Wera „MyDAN” (źródło: materiały prasowe)

Prace prezentowane w ramach wystawy powstały pod opieką i kierownictwem artystycznym prof. Lexa Drewinskiego (Fachhochschule Potsdam w Poczdamie i Akademia Sztuki w Szczecinie). Autorami prac są studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy wzięli udział w warsztatach plakatu w Skokach. Tematem przewodnim warsztatów był kijowski Majdan. Wystawa prezentowana była w 2014 roku na Politechnice Poznańskiej w ramach VII Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna.

Prof. Lex Drewinski o wystawie:

Majdan stał się symbolem walki o demokrację. Uaktywnił w człowieku to, co najcenniejsze – dążenie do wolności – i to, co w nim najgorsze – rządzę władzy za wszelką cenę. Wzbudził potrzebę do zaprotestowania lub wyrażenia w bardziej dobitny niż dotychczas sposób swoich praw, nie tylko w kontekście toczących się na Ukrainie wydarzeń, ale również w kontekście geograficznym i politycznym, w którym obecnie znaleźli się autorzy prac. Plakat jest doskonałym medium do wyrażenia takiego przesłania.

MyDAN – wystawa plakatów
Otwarcie: 22 sierpnia 2014 roku, godz. 17.00
Od 23 sierpnia do 17 września 2014 roku
Galeria Gotycka
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dodaj komentarz