Pendzle – wystawa malarstwa w BWA w Olsztynie

Od 4 września do 19 października w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie będzie można oglądać wystawę malarzy należących do nieformalnej grupy Pendzle: Tomasza Ciecierskiego, Ryszarda Grzyba, Roberta Maciejuka, Pawła Susida, Tomasza Tatarczyka, Włodzimierza Jana Zakrzewskiego.

Tomasz Ciecierski (źródło: materiały prasowe)

Tomasz Ciecierski (źródło: materiały prasowe)

Pendzle to nieformalna grupa łącząca twórców uprawiających malarstwo. Nieformalna, ponieważ nie towarzyszy jej nadrzędny program, manifesty ani deklaracje kolektywnego działania, dążącego do forsowania określonej tendencji czy rodzaju ekspresji w sztuce. Każdy z założycieli i członków grupy wypracował indywidualny język wypowiedzi, bardzo charakterystyczny dla danego malarza. Wszyscy z dojrzałych twórców, pomimo różnic wieku, dorobku artystycznego i stażu pracy, należą do klasyków współczesności na stałe wpisanych do kanonów sztuki najnowszej.

Wystawa obejmująca zarówno prace figuratywne, jak i abstrakcyjne ukazuje twórczość artystów w dialogu. Malarzy, dla których sztuka jest namysłem nad obrazem i sposobem wyrażania intelektualnych treści, problemów i prawd. Wspólną sprawą łączącą wszystkich członków grupy jest wierność malarstwu i nieustanna próba koncepcyjnego i formalnego eksperymentowania z tym medium. Tak różnych twórców – Ciecierskiego, Grzyba, Maciejuka, Susida, Tatarczyka i Zakrzewskiego – łączy chęć poszerzania granic malarstwa, uprawianie szczególnego rodzaju gry z warsztatem, konwencją, metodą pracy. Charakterystycznym wątkiem pojawiającym się u każdego przedstawiciela Pendzli jest obrazowanie zapośredniczonej rzeczywistości przefiltrowanej przez własną osobowość, inne obrazy, w tym te przynależne do szeroko rozumianej kultury wizualnej i historii sztuki.

Wśród niepozbawionych poczucia humoru prac odnaleźć można przykłady egzystencjalnych rozważań nad mechanizmami rządzącymi światem, sprawami życia doczesnego i wiecznego oraz refleksję nad rolą sztuki. Na wystawie zaprezentowane będą również przykłady prac stworzonych w odniesieniu do obrazu czy osoby innego artysty z grupy Pendzle oraz prace zrealizowane wspólnie.

To, co łączy tę nową formację artystyczną, to bez wątpienia rodzaj wiary (która nie wyklucza kontestacji i zwątpienia) w malarstwo jako sztukę aktualną dziś, w początkach XXI wieku. W malarstwo jako efekt transpozycji wartości zmysłowych, tworzących zorganizowaną formułę wizualną, która nie posługuje się anachronicznym modelem reprezentacji rzeczywistości. A jeśli tak czyni, to ze świadomością celu, w sposób analityczny bądź ironiczny. Związani z formacją artyści malarze pokażą w dużej mierze obrazy najnowsze, jednak jak zawsze zaskakujące unikalnym postrzeganiem rzeczywistości przez ich twórców.

Grupa Pendzle – wystawa
Kurator: Michał Jachuła
Od 4 września do 19 października 2014 roku
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Dodaj komentarz