Kolekcjonerzy fotografii – debata o pasji zbierania

Spotkanie zatytułowane Kolekcjonerzy fotografii odbędzie się w ramach cyklu Wokół kolekcji Janusza Przewłockiego 21 sierpnia o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Na czym polega pasja, jaką jest kolekcjonowanie fotografii? Co jest ważniejsze przy wyborze prac: emocje czy chęć zysku? Jakie korzyści daje obcowanie z twórczością artystów? Jak wygląda w Polsce rynek fotografii? Co trzeba wiedzieć, aby zacząć kupować fotografie? O polskich kolekcjonerach fotografii, dawnych i współczesnych, będą rozmawiać: Danuta Jackiewicz – kurator zbiorów fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie, Wojciech Jędrzejewski – kolekcjoner fotografii oraz Katarzyna Sagatowska – specjalistka rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce.

Katarzyna Sagatowska – fotografka, kuratorka, wykładowczyni, specjalistka rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce. Absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska) oraz Politechniki Warszawskiej. Ma na swym koncie wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i za granicą. Kuratorka i koordynatorka projektu Fotografia kolekcjonerska, obejmującego wystawy i aukcje fotografii wybitnych polskich artystów. Współautorka cyklu spotkań Wszyscy jesteśmy fotografami vol. 1. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Danuta Jackiewicz – historyk sztuki, kurator w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Specjalizuje się w historii fotografii. Autorka wielu wystaw i artykułów naukowych oraz książek Karol Beyer 1818–1877 i Maksymilian Fajans 1825–1890 z serii Fotografowie Warszawy. Inicjatorka badań naukowych nad dziejami polskiego kolekcjonerstwa fotografii.

Wojciech Jędrzejewski – z wykształcenia polonista, autor scenariuszy i producent filmów dokumentalnych, wyróżnianych i nagradzanych w Polsce i za granicą. Organizator wystaw oraz autor publikacji dotyczących fotografii, wydawca. Kolekcjoner fotografii artystycznej. W tworzonej od kilkunastu lat prywatnej kolekcji, na którą składa się dwa i pół tysiąca fotografii, znajdują się prace wielu wybitnych artystów, m.in. Henri Cartier-Bressona, Richarda Avedona, Jeanloup Sieffa, Petera Lindbergha, Zofii Rydet, Zygmunta Rytki, Józefa Robakowskiego, Wojciecha Prażmowskiego.

Kolekcjonerzy fotografii
21 sierpnia 2014 roku, godz. 18.00
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dodaj komentarz