Witkacy i filozofia

W lipcu nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazał się tom 15 Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza pt. Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939).

S.I. Witkiewicz „Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939)” – okładka (źródło: materiały prasowe)

S.I. Witkiewicz „Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939)” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Tom zawiera wszystkie wydane oraz zachowane w rękopisie prace filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza z lat 1933–1939. To okres jego wzmożonego zainteresowania filozofią, którego rezultatem było wiele rozpraw pogłębiających i precyzujących wcześniejsze ustalenia. W tomie znalazły się też niedrukowane prace polemiczne, m.in. obszerna (Krytyka pracy Joachima Metallmanna o Alfredzie North Whiteheadzie) oraz jedna z ważniejszych rozpraw, tj. opublikowany po raz pierwszy w całości Traktat o Bycie samym w sobie i dla siebie, w którym autor przedstawia swoją oryginalną metafizykę cielesności. Prace z końca lat 30. ukazują Witkacego jako filozofa, który nie tylko ugruntowuje swoje stanowisko, ale nadal je rozwija, dokonując także istotnych korekt. Pod tym względem najciekawszy jest zachowany tylko we fragmencie tekst dodatku do monadyzmu (O monadach skończonych, dynamizmie i tworzeniu się jaźni), wprowadzający pojęcie sił działających między monadami, ale ograniczający również nieskończoną wcześniej podzielność samych monad. Jest to ostatnia ze znanych prac filozoficznych Witkacego.

Dzięki tekstom pomieszczonym w tomie można docenić wielostronność oraz rozmach zainteresowań filozoficznych autora Zagadnienia psychofizycznego i prześledzić metodyczność jego badań. Dotyczą one m.in. tak fundamentalnych zagadnień, jak stosunek nauki i filozofii, problem realizmu i idealizmu, natura logiki, a także istota czasu i przestrzeni.

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Dzieła zebrane, tom 15:
Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939)
Premiera: lipiec 2014 roku
Państwowy Instytut Wydawniczy

Dodaj komentarz