• 2014-08-14

Sceny ulicy – pulsujące życie miasta

29 sierpnia w Muzeum Miejskim Wrocławia odbędzie się wernisaż wystawy Sceny ulicy, Krzysztofa Saja.

Wrocław, „Sceny ulicy”, Krzysztof Saj (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wrocław, „Sceny ulicy”, Krzysztof Saj (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Saj, jeden z artystów fotografików młodego pokolenia, zaprezentuje w Muzeum Miejskim Wrocławia w Starym Ratuszu zbiór kilkudziesięciu fotografii, czarno-białych i kolorowych, wykonanych w europejskich miastach w latach 2003–2014. Prace Krzysztofa Saja charakteryzują się specyficznym stylem w obrazowaniu miejskich scen ulicznych, zestawionych w układzie dyptyków, ukazujących asocjacje miedzy różnymi miejscami, przefiltrowanych przez subiektywne podejście w kadrowaniu, wydobywaniu dynamicznych elementów danego obrazu, a będących zarazem zapisem zastanej sytuacji, bez ingerencji nowoczesnych programów graficznych czy inscenizacji danej sytuacji.

Inspiracją dla artysty jest pulsujące życie miasta, zestawione z tym co stateczne, bezruchem jest kontekstem dla dynamiki. Artysta ciekawie zestawia mieszkańców miast z ich miejskim tłem w wydaniu reklam, światła czy architektury. Miasto w Scenach Ulicy jest złapane na gorąco. Uderza ulotność prezentowanej chwili , a jednocześnie wszystkie fotografie to kadry wycięte ze statecznej, często ponadczasowej, miejskiej scenografii. Dzięki temu artysta daje widzowi możliwość spojrzenia na miasto z innej perspektywy. Ten subiektywny dokument może służyć budowaniu – również subiektywnych – wielowątkowych odbiorczych interpretacji.

Sceny ulicy, Krzysztof Saj
Od 29 sierpnia do 5 października 2014 roku
Muzeum Miejskie Wrocławia
Wrocław

Dodaj komentarz