Toruńskie Nowe Miasto – 750 lat lokacji

Od 14 sierpnia do 30 listopada w toruńskim Muzeum Okręgowym i w Ratuszu można oglądać wystawę Toruńskie Nowe Miasto – 750 lat lokacji.

Widok Torunia od wschodu, pocztówka, ok. 1860 r., (źródło: materiały prasowe organizatora)

Widok Torunia od wschodu, pocztówka, ok. 1860 r., (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie zobaczyć można Nowe Miasto na obrazach, grafikach, starych fotografiach oraz pocztówkach, ze szczególnym uwzględnieniem takich obiektów jak: kościół parafialny pw. św. Jakuba, nieistniejący już kościół dominikanów i budynek ratusza. Zaprezentowane będą kopie dokumentów z XIII-XV wieku z Archiwum Państwowego w Toruniu wraz z planszami informacyjnymi na temat historii Nowego Miasta.

Toruńskie Nowe Miasto lokowano na podstawie dokumentu wystawionego przez mistrza krajowego Ludwika von Baldersheima dnia 13 lipca 1264 roku. Przyczyn lokacji w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta należy szukać w bardzo dynamicznym rozwoju tego ostatniego. Nowy ośrodek miał być zapleczem produkcyjnym dla bogatego kupieckiego Starego Miasta.

Wystawa Toruńskie Nowe Miasto – 750 lat lokacji
14 sierpnia do 30 listopada 2014 r.,
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Ratusz Staromiejski,
Toruń

Dodaj komentarz