Barbara Wachowicz – Bohaterki Powstańczej Warszawy

Potężna monografia autorstwa Barbary Wachowicz, prezentująca losy 19 kobiet związanych z Powstaniem Warszawskim, ukazała się 30 lipca nakładem wydawnictwa Muza SA.

Barbara Wachowicz, „Bohaterki Powstańczej Warszawy” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Barbara Wachowicz, „Bohaterki Powstańczej Warszawy” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Powstanie Warszawskie miało trwać kilka dni i zakończyć się szybkim zwycięstwem i świętem wolności. Dlatego też wiele kobiet poszło na barykady z nadzieją, stając się symbolem największej ofiarności, poświęcenia i męstwa. Działając w Armii Krajowej i podziemnym harcerstwie, ratowały rannych i trwały przy nich, wiedząc, że zginą, przenosiły pod ostrzałem rozkazy i meldunki, budowały barykady, transportowały broń, przeprowadzały kanałami, otaczały opieką ludność cywilną i zdobywały żywność.

W momencie wybuchu Powstania w stolicy było pół miliona kobiet. Z wielu bohaterek tych dni autorka wybrała nieliczne. Słynne – jak Krystyna Krahelska – warszawska Syrenka. Aktorki tak popularne, jak Danuta Szaflarska i Alina Janowska, o mało znanych kartach powstańczego bohaterstwa. Wpisane w literaturę i legendę – jak Krysia Wańkowiczówna z Ziela na kraterze. Brawurowe sportsmenki, jak dwudzistoczterokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie – Barbara Grocholska. Najstarsza z bohaterek książki to Matula Polskich Harcerzy – Zdzisława Bytnarowa – matka Rudego z Kamieni na szaniec, najmłodsza to trzynastoletnia nieznana dotąd Haneczka, która zginęła podczas walk.

Tamte dziewczęta stały się chlubą naszej historii. Dowiodły niezwykłej mocy ducha, twardej woli obowiązku, nieustępliwego poczucia odpowiedzialności
– te słowa Aleksandra Kamińskiego są mottem książki Bohaterki Powstańczej Warszawy Barbary Wachowicz.

Autorka książki jest bardzo blisko opisywanych bohaterek, z wieloma z nich się przyjaźni, dzięki czemu czytelnicy mają możliwość, by poznać ich osobiste refleksje i zwierzenia. Warto podkreślić również, że książka zawiera bogatą ikonografię – setki zdjęć z albumów rodzinnych i dokumentacji walk powstańczych, z których większość nigdy nie była dotąd publikowana. Bardzo ważnym akcentem jest prezentacja współczesnej młodzieży – spadkobierców pamięci, wybierających nasze bohaterki na Patronki szkół i drużyn harcerskich.

Barbara Wachowicz – nazywana pisarką losu polskiego, jest autorką wystaw, widowisk, programów radiowych i telewizyjnych, książek – monografii poświęconych życiu, twórczości, miłościom i tajemnicom wielkich Polaków (Kościuszko, Mickiewicz, Chopin, Norwid, Żeromski, Sienkiewicz), jest biografką sławnych harcerzy polskich z bohaterami Kamieni na szaniec i Powstania Warszawskiego na czele. Młodzież przyznała jej Order Uśmiechu z motywacją: To dzięki niej zstępują z piedestału Bohaterowie Narodowi i najwięksi twórcy literatury, by stać się nam bliskimi.

Barbara Wachowicz
Bohaterki Powstańczej Warszawy
Premiera: 30 lipca 2014 roku
Wydawnictwo Muza SA

Dodaj komentarz