Wielnd Zeitler w podróży po Polsce i w domu w Europie

Od 15 sierpnia do 15 września w Centrum św. Jana w Gdańsku będzie można oglądać wystawę obrazów Wielnda Zeitlera W podróży po Polsce – w domu w Europie. Mój prywatny Trójkąt Weimarski, organizowaną wspólnie przez Nadbałtyckie Centrum Kultury i Galerie der Ort w Berlinie.

„W podróży po Polsce – w domu w Europie. Mój prywatny Trójkąt Weimarski” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„W podróży po Polsce – w domu w Europie. Mój prywatny Trójkąt Weimarski” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Każda poszczególna granica jest przekraczalna. Nieprzekraczalne jest tylko istnienie granicy

Leszek Kołakowski

Projekt składa się z dwóch równoległych komunikatów: wizualnego – wystawy malarstwa Wielanda Zeitlera (od 14 sierpnia do 12 września) – oraz werbalnego, czyli forum dyskusyjnego Quo Vadis Trójkącie Weimarski z udziałem przedstawicieli dyplomacji Polski, Niemiec i Francji, władz regionu pomorskiego i mediów (15 września).

Powstanie w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego było zainicjowaniem działań Polski, Niemiec i Francji skierowanych na przyszłość, w której cele społeczne i kulturalne uzupełniałyby się z polityką zagraniczną i europejską. Wieland Zeitler to artysta tworzący i żyjący na styku trzech kultur – niemieckiej, francuskiej i polskiej. W latach 1964–1971 studiował malarstwo, historię sztuki, filozofię w Hochschule der Künste w Berlinie; doskonalił się w klasie mistrzowskiej pod kierunkiem Freda Thielera. Mieszka w Berlinie i w Gard (Francja).

W kontekście tegorocznych jubileuszów: 10-lecia wejścia Polski do EU i 25-lecia (prawie) wolnych wyborów w Polsce projekt jest głosem w otwartej debacie na temat tożsamości europejskiej oraz stanowi spójny przekaz o wyjątkowej aktualności idei Trójkąta Weimarskiego wobec żywych europejskich wyzwań i zagrożeń. Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła na Szczycie Weimarskim w 2006 roku:

Trójkąt Weimarski powstał nie tylko w celu umożliwienia spotkań politykom, ale także by pozwolił zbliżyć się społeczeństwom.

Projekt W podróży po Polsce – w domu w Europie. Mój prywatny Trójkąt Weimarski jest atrakcyjnym, a jednocześnie ważnym głosem w definiowaniu tożsamości europejskiej otwartej na świat, rozumianej nie statycznie, jako zbiór cech, lecz dynamicznie – wyróżniającym różnorodność jako element spajający wspólnoty, zwracający uwagę na społeczną i kulturotwórczą rolę lokalnych doświadczeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W oparciu o powszechne dziesięcioletnie doświadczenie europejskości, organizatorzy kierują go do odbiorców lokalnych oraz międzynarodowego grona turystów.

Kuratorka wystawy: Magda Potorska, Galerie der Ort, Berlin

W podróży po Polsce – w domu w Europie. Mój prywatny Trójkąt Weimarski
Wernisaż: 14 sierpnia 2014 roku, godz. 19.00
Od 15 sierpnia do 15 września 2014 roku
Finisaż połączony z forum dyskusyjnym Quo Vadis Trójkącie Weimarski?: 15 września 2014 roku, godz. 18.00
Centrum św. Jana w Gdańsku

Dodaj komentarz