Tydzień z Różewiczem na Festiwalu Dwa Brzegi

Przez cały tydzień w Kinie Pod Srebrną Gwiazdą publiczność Dwóch Brzegów będzie oglądać sztuki Tadeusza Różewicza w adaptacji Teatru TV.

Festiwal Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny nad Wisłą (źródło materiały prasowe organizatora)

Festiwal Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny nad Wisłą (źródło materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Różewicz to twórca silnie z X muzą związany: był współscenarzystą kilku filmów swojego brata, Stanisława; w jego wierszach znajdziemy też sporo nawiązań do chociażby Pasoliniego, Eisensteina czy Felliniego. Dramaty Różewicza okazały się wyjątkowo filmowe: wielogłosowe, antyrealistyczne, obrazowe i metaforyczne…
Napisana w 1979 roku Pułapka to sztuka, która w dorobku Tadeusza Różewicza uchodzi za jedną z najambitniejszych prób rozliczenia się poety z duchowym i kulturowym dziedzictwem XX wieku. Kluczem stała się biografia Franza Kafki. W Pułapce linearny, chronologiczny porządek życia zostaje rozbity na kilkanaście obrazów. Telewizyjną wersję dramatu zrealizował brat Tadeusza Różewicza – Stanisław.
Andrzej Barański – reżyser i adaptator, przeniósł akcję Mojej córeczki utworu z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku do dzisiejszej Polski. Przełomową Kartotekę obejrzymy w intrygującej inscenizacji Krzysztofa Kieślowskiego, który awangardowy dramat opowiedział poprzez przejmujący, realistyczny film. Z kolei adaptacja Jerzego Grzegorzewskiego łączy Duszyczkę, poemat prozą Tadeusza Różewicza z 1977 roku z poematem Et in Arcadia ego z 1961 roku. Przeglądowi towarzyszy koncert Karoliny Cichej Do ludożerców, inspirowany poezją Tadeusza Różewicza, oraz spotkanie z Bohdanem Zadurą.

Wszystkie spektakle Teatru TV wyświetlone zostaną w Kinie Pod Srebrną Gwiazdą w Kazimierzu Dolnym. Wstęp na projekcje bezpłatny.

Szczegółowy plan projekcji spektakli Teatru TV:

  • 6 sierpnia, środa, godzina 10.00 – Duszyczka, reż. Jerzy Grzegorzewski
  • 7 sierpnia, czwartek, godzina 10.00 – Moja córeczka, reż. Andrzej Barański
  • 8 sierpnia, piątek, godzina 10.00 – Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski

8. Festiwal Dwa Brzegi
Od 2 do 10 sierpnia 2014 roku
Kazimierz Dolny

Dodaj komentarz