Tajemnicza rana – mit czołgu-pułapki w powstaniu warszawskim

13 sierpnia nakładem Wydawnictwa W.A.B. ukaże się książka historyka Łukasza Mieszkowskiego Tajemnicza rana, w której autor konfrontuje źródła historyczne dotyczące jednego z najbardziej tragicznych momentów powstania warszawskiego.

Łukasz Mieszkowski „Tajemnicza rana” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Łukasz Mieszkowski „Tajemnicza rana” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Trzynastego sierpnia 1944 roku podczas powstania warszawskiego doszło do tragicznego wydarzenia – wybuchu niemieckiego pojazdu bojowego, wskutek czego śmierć poniosło kilkaset osób. Przez dekady masakra urosła do rangi mitu. Po siedemdziesięciu latach historyk Łukasz Mieszkowski zebrał rozproszone relacje, dokumenty i artykuły na temat wybuchu. Z ich konfrontacji wyłania się obraz zdarzeń odmienny od utrwalonego w tradycji powstania warszawskiego. Tragedii prawdopodobnie można było uniknąć. Kto więc ponosi za nią odpowiedzialność? Czy można to dziś ustalić?

Tajemnicza rana to nie tylko opowieść o wydarzeniach jednego powstańczego dnia, lecz także refleksja o tym, jak powstaje i czemu może służyć legenda.

Łukasz Mieszkowski – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Imre Kertész Kolleg na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii społecznej, wojskowej i politycznej Polski w pierwszej połowie XX wieku oraz metodologii nauk historycznych. Mieszkowski jest również aktywnym artystą plastykiem. Zajmuje się ilustracją książkową, komiksem oraz małą architekturą. W lipcu 2013 roku, jako członek trzyosobowego zespołu, otrzymał I nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym na nową koncepcję budynku muzealnego i założenia pomnikowego na terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze. Otwarcie nowego miejsca pamięci zostało zaplanowane na jesień 2015 roku.

Łukasz Mieszkowski Tajemnicza rana
Premiera: 13 sierpnia
W.A.B.

Dodaj komentarz