Pamiętnik z powstania warszawskiego w nowej edycji

28 lipca nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego jako tom trzeci Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego ukazał się Pamiętnik z powstania warszawskiego w nowej – odcenzurowanej, poprawionej i uzupełnionej – edycji.

Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (źródło: materiały prasowe)

Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (źródło: materiały prasowe)

Nowa edycja Pamiętnika z powstania warszawskiego oparta jest na trzech źródłach, stanowi ich wypadkową. Celem było uzyskanie wersji możliwie najbliższej autorskich intencji.

Pierwsze źródło to wydanie trzecie Pamiętnika… (PIW, 1976), ostatnie czytane i poprawiane przez autora. Drugą podstawą jest maszynopis pierwszego wydania, znajdujący się dziś w archiwum obecnego spadkobiercy spuścizny Białoszewskiego. Maszynopis zawiera wiele poprawek i skreśleń, przy czym nie cały pochodzą od autora. Wśród wprowadzonych zmian są skreślenia spowodowane względami ideologicznymi czy politycznymi, nie brakuje też korekt stylistycznych. Nowe wydanie wraca do oryginalnych rozwiązań pisarza. Trzecie źródło to autorskie nagranie niemal całego Pamiętnika…, przechowywane w archiwum Polskiego Radia. Niektóre ze zmian, jakich Białoszewski dokonywał w trakcie nagrania, jawią się jako szczególnie, z różnych względów, istotne i zostały uwzględnione w niniejszej edycji.

Miron Białoszewski, Utwory zebrane, t. 3
Pamiętnik z powstania warszawskiego
Premiera: 28 lipca 2014 roku
Państwowy Instytut Wydawniczy

Dodaj komentarz