Wystawa: Eugeniusz Gerlach – linia i kolor

Od 4 do 27 sierpnia w gdańskiej Galerii ZPAP krakowski artysta Eugeniusz Gerlach zaprezentuje swój dorobek malarski.

Eugeniusz Gerlach „Turkany” (źródło: archiwum prac autora)

Eugeniusz Gerlach „Turkany” (źródło: archiwum prac autora)

Podstawą poszukiwań twórczych Eugeniusza Gerlacha jest wyrazowa funkcja barwy oraz problematyka konstrukcji. Wyrazowa relacja między tymi dwoma aspektami malarskiego języka stanowiła dotąd i stanowi nadal zasadniczą płaszczyznę poszukiwań artystycznych malarza, a stopień zależności między nimi opisuje zaś jego poszczególne dzieła.

Podstawowe środki malarskie: linia i barwa, zyskują w malarskich realizacjach krakowskiego artysty znaczną autonomię, nawet wówczas, kiedy określają kształty mające swoje desygnaty w realności. Malując postać ludzką, różnego rodzaju przedmioty czy pejzaż, Gerlach nadaje im status jedynie pretekstu do tworzenia linearno-­chromatycznych konstrukcji, to one są bowiem zasadniczym tematem jego malarstwa – niekiedy wyłącznym. Ze względu na koncentrację swojej uwagi na kwestiach czysto formalnych malarz bardzo często realizuje prace całkowicie abstrakcyjne.

Nierzadko pojawiały się w dorobku artysty prace, których charakter można określić w kategoriach malarstwa przedstawiającego o cechach formalistycznej stylizacji. Niektóre z tych prac – jak na przykład Kleopatra z 1994 roku, poprzez zastosowanie specyficznej struktury formalnej odsyłają do twórczości Gustava Klimta.

Wystawa: Eugeniusz Gerlach – linia i kolor 
4-27 sierpnia 2014 r.,
Galeria ZPAP, ul. Mariacka 46/47,
Gdańsk

Dodaj komentarz