• 2014-07-31

Sinfonia Varsovia prezentuje zapomniane utwory czasu wojny

Ukazała się trzypłytowa Antologia  polskiej muzyki współczesnej 1939-1945. Jest to stworzona z potrzeby serca muzyczna panorama czasów wojny i okupacji.

Sinfonia Varsovia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sinfonia Varsovia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tak o nowym wydawnictwie mówi dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek:

Trzypłytowe nagranie polskiej muzyki wiążącej się z czasem II wojny światowej w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia stanowi pierwszą w Polsce antologię tego typu. Trzon zawartego na tych płytach repertuaru stanowi pięć utworów skomponowanych w Polsce pod okupacją niemiecką, dwa kolejne to utwory polskich kompozytorów emigracyjnych również powstałe podczas wojny. Klamrą dla tej muzyki są – z jednej strony – kompozycje autorstwa młodych, świetnie zapowiadających się kompozytorów z okresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch wojny, która zahamowała rozwój ich międzynarodowych karier. Z drugiej zaś strony zamykają ją utwory napisane już po wojnie przez kompozytorów dotkniętych traumą dziejowej apokalipsy, jaka dokonała się w okupowanej Polsce. Są one w sposób bardziej lub mniej wyraźny powiązane z przeżyciami tego tragicznego czasu.

Na płytach znajdują się m.in. następujące kompozycje: Uwertura Tragiczna Andrzeja Panufnika, Pietà. Na zgliszczach Warszawy Ludomira Różyckiego, Uwertura na orkiestrę symfoniczną Grażyny Bacewicz, Rapsodia Polska Aleksandra Tansmana, Muzyka na smyczki Karola Rathausa, Koncert na orkiestrę smyczkową Tadeusza Zygfryda Kasserna oraz Koncert na orkiestrę kameralną Stefana Kisielewskiego.

Antologia  polskiej muzyki współczesnej 1939-1945
Wykonania: Sinfonia Varsovia,
Prowadzenie zespołu: Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, Renato Rivolta.
Soliści: Marcel Markowski (wiolonczela), Maciej Grzybowski (fortepian).

Dodaj komentarz