• 2014-07-25

Zaznaczanie granic Litzmannstadt Getto

W lipcu w Łodzi rozpoczął się montaż płyt oznaczających granice Litzmannstadt Getto. Projekt upamiętniający 70. rocznicę likwidacji getta realizowany jest przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Zarząd Dróg i Transportu.

Ul. Sporna, Łódź (źródło: materiały prasowe)

Ul. Sporna, Łódź (źródło: materiały prasowe)

Projekt ten obejmuje zainstalowanie w przestrzeni publicznej trwałych obiektów o funkcji kommemoratywnej, znaczących granice stworzonego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej getta łódzkiego, istniejącego w części dzielnicy Łódź-Bałuty w latach 1940–1944.

Na początku sierpnia 90 sztuk płyt granitowych zostanie wmontowanych w ustalone wcześniej lokalizacje, znajdujące się na terenach granicznych istniejącego w latach 1940–1944 getta łódzkiego.

Planowany przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana projekt ma znaczenie zarówno upamiętniające, jak i kulturotwórcze i edukacyjne. Zbliżająca się 70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto, która w roku 2014 przyjmie podniosły charakter, jest najbardziej odpowiednim momentem na trwałe oznaczenie granic getta w topografii miejskiej, a przez to także w pamięci łodzian.

Pomysł ma przenosić do świadomości potocznej zasięg granic getta, uzmysławiać jego skalę. Przypominać, trwać i budować swoje miejsce w zbiorowej świadomości. Pamięć getta ma być częścią zbiorowej tożsamości tego terenu, nie zakłócającą w żaden sposób codziennego kontekstu i zwykłych funkcji bezpośredniego otoczenia. Działanie ma służyć także ożywianiu przestrzeni łódzkich Bałut. Pomagać w przemianie dzielnicy w miejsce otwarte, przyjazne, nie poddające się marginalizacji.

Oddana przestrzeni wspólnej seria obiektów-znaków staje się częścią trwałego kapitału kulturowego dzielnicy Łódź-Bałuty. W przyszłości szlak wyznaczony przez projekt Granice Litzmannstadt Getto 1940–1944 byłby także rozpoznawalnym elementem oferty turystycznej miasta.

Projekt ma kontynuować wcześniejsze działania, które zostały przeprowadzone w 2004 roku podczas angażującej uczniów bałuckich szkół podstawowych, zbiorowej akcji malowania na granicach getta inskrypcji Litzmannstadt Getto 1940–1944.

Obiekty założenia Granice Litzmannstadt Getto 19401944 mają wpisać się na trwałe w otoczenie, nie narzucać się obecnością, winny nieinwazyjnie zespalać się z tkanką miejską. Umieszczone w publicznej przestrzeni punkty mają stanowić trwały element, funkcjonujący w przestrzeni na zasadzie współistnienia z otoczeniem, wrastający w teren, nie zagrażający bezpieczeństwu, komunikacji. Elementy architektoniczne zainstalowane w dosłownie przyziemnej przestrzeni maja wrosnąć w ulice, krawężniki, grunt.

Zakończenie prac przewidziane jest na początek sierpnia. Także w sierpniu na terenie Bałut stanie 7 tablic informacyjnych o Litzmannstadt Getto , które wejdą w System Informacji Miejskiej.

Granice Litzmannstadt Getto 19401944
Kurator: Wiktor Skok
Zakończenie prac: sierpień 2014 roku
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Dodaj komentarz