• 2014-07-24

Legiony Polskie 1914–1918 w krakowskim Muzeum Narodowym

6 sierpnia 2014 roku, w setną rocznicę wymarszu 1 Kompanii Kadrowej, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie otwarta zostanie wystawa poświęcona Legionom Polskim.

Stanisław Janowski „Rafajłowa”, 1919 (źródło: materiały prasowe)

Stanisław Janowski „Rafajłowa”, 1919 (źródło: materiały prasowe)

W zbiorach MNK przechowywana jest jedna z najbogatszych kolekcji sztuki legionowej, na którą złożyły się dar Naczelnego Komitetu Narodowego z 1920 roku, obejmujący gromadzone w latach wojny prace artystów służących w Legionach, oraz dary osób prywatnych napływające zarówno w czasie wojny, jak i w okresie późniejszym. Ta ogromna kolekcja licząca setki rysunków, akwarel, obiektów falerystycznych, a także umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia zostanie zaprezentowana w Krakowie po raz pierwszy od ponad 20 lat.

Wstępem do opowieści o historii Legionów jest ogólny obraz Wielkiej Wojny. Wyeksponowane zostaną przykłady umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia używanego przez wojska niemieckie, austro-węgierskie, rosyjskie i francuskie.

Leopold Gottlieb „Brygadier Józef Piłsudski”, Konary 1915 (źródło: materiały prasowe)

Leopold Gottlieb „Brygadier Józef Piłsudski”, Konary 1915 (źródło: materiały prasowe)

Na wystawie zostaną m.in. pokazane miejsca walk, zilustrowane szkicami sytuacyjnymi i portretami wykonanymi w czasie wolnym od służby przez artystów służących w Legionach: Leopolda Gottlieba, Stanisława Janowskiego, Leona Czechowskiego, Henryka Kunzeka, Karola Maszkowskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Wincentego Wodzinowskiego, Józefa Świrysza-Ryszkiewicza, Franciszka Jaźwieckiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. Wśród obrazów i rzeźb przeważają portrety legionistów oraz obrazy dokumentujące miejsca ich walk.

Dzięki specjalnej aplikacji multimedialnej będzie można przeglądać atlas Wielkiej Wojny (na ekspozycji znajdzie się też jego oryginał) – wydawany w Niemczech co tydzień od 1914 do 1918 roku. Aplikacja ta pozwoli śledzić sytuację na frontach dzień po dniu.

Legiony Polskie 1914–1918
Wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu Legionowego
Od 6 sierpnia 2014 roku do 30 września 2015 roku
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie

Dodaj komentarz