Marian Stępak od ziem do rzeczy odzyskanych

Od 1 sierpnia w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie będzie można oglądać wystawę prac Mariana Stępaka pt. Odzyskane.

Marian Stępak, „Kompozycja XVI”, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marian Stępak, „Kompozycja XVI”, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zaprezentowane zostaną fotografie, filmy i obiekty. Podstawowymi problemami, które podejmuje artysta w olsztyńskiej wystawie, są czas i pamięć. W obszarze fotografii interesują go tak zwane sytuacje zastane. Z reguły są to porzucone lub pozostawione drobne elementy w przestrzeni otwartej – na chodniku, w parku lub w lesie. Podobnie jest z krótkimi etiudami filmowymi, traktowanymi jako sytuacje efemeryczne, dziejące się w danym momencie – notowane za pomocą kamery.

Dopełnieniem są przestrzenne obiekty zbudowane ze zużytych materii, mebli oraz piramidy budowane ze sztuk zużytych ubrań i tkanin. Do problemu pamięci odwołuje się także nowy cykl prac. To wydruki wielkoformatowe wykonane na podstawie fotografii z cmentarzy, do których artysta dokomponował stare, skorodowane, metalowe tabliczki z grobów z nazwiskami zmarłych osób, które znalazł na cmentarnych wysypiskach. Tytuł Odzyskane odnosi się także do miejsca, jako terytorium, w którym odbywa się wystawa – do Ziem Odzyskanych.

Prof. Marian Stępak – urodzony 1957 r. w Koronowie, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom artystyczny zrealizował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w roku 1983. Od 1984 r. był asystentem w tejże pracowni. Od 1995 r. do teraz pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kwalifikacje I i II stopnia uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 1991-1996 pracował również w prywatnej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu i w Liceum Rzemiosł Artystycznych działającej przy tej szkole, którego przez jeden rok był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.

W latach 2000-2002 był zatrudniony na drugim etacie w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu jako specjalista d.s. rewalidacji i z-ca kierownika, a przez ostatnie pięć miesięcy pracy pełnił obowiązki kierownika. W roku 1991 zainicjował działalność galerii Nad Wisłą, która funkcjonuje do chwili obecnej, jednoosobowo zorganizował w niej ponad 130 wystaw, w tym również prac pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 1992 r. został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych i…, która m.in. zorganizowała kilkanaście dużych wystaw, tj.: Ogólnopolskie Spotkania Twórców i Wystawy Wielkanocne. Za tego typu działalność, w roku 2000 został uhonorowany odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez Ministra Kultury. Od 1994 roku jest konsultantem Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie, prowadzi również plenery dla stypendystów Funduszu. W latach 1996-1999 był członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Artystyczno – Literackiego, z którym to pismem współpracował przez prawie cały okresjego istnienia. Jest autorem ponad czterdziestu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą.

Marian Stępak, Odzyskane
Wernisaż: 31 lipca 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia 2014 roku
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, sala kameralna

Dodaj komentarz