Jan Berdyszak – Horyzonty grafiki w Poznaniu

Do 24 sierpnia czerwca w Muzeum Narodowym w Poznaniu można oglądać wystawę pt. Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki.

Jan Berdyszak, „Generator obrazów efemerycznych”, MNP (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Berdyszak, „Generator obrazów efemerycznych”, MNP (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Muzeum Narodowym w Poznaniu od 15 czerwca będzie można oglądać wystawę prac prof. Jana Berdyszaka. Sztuka tego wybitnego artysty związanego z Poznaniem jest znana i ceniona w Polsce i na świecie. Ekspozycja Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki może jednak zaskoczyć, pokazuje bowiem jak wysoką rangę zajmuje grafika w twórczości Profesora.

Dzieła Jana Berdyszak (ur. 1934) są pokazywane na wielu prezentacjach sztuki na świecie, stykamy się także z nimi w przestrzeni naszego miasta. Nie mamy jednak świadomości jak często punktem wyjścia dla twórczości artysty, także jego licznych realizacji przestrzennych były prace graficzne. Dziedzinę tę uprawia Berdyszak nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat i to w dziełach graficznych właśnie, uporządkowanych najczęściej w cykle (np. Kompozycje kół, Milczenia, Studia po…, Passe-par-tout itp.) pojawiają się rozwiązania kontynuowane później przez Berdyszaka w obrazach, rzeźbach czy instalacjach.

W 2012 roku Profesor przekazał w darze dla Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu sto sześćdziesiąt siedem odbitek graficznych z lat 1959-2004. Dzięki temu w poznańskich zbiorach reprezentowana jest większości cykli graficznych oraz wszystkie uprawiane przez Berdyszaka techniki, w tym także autorskie: od gipsorytów i drzeworytów począwszy, poprzez autochemigrafie, heliografie, litografie aż po grafikę warstwową. Tym samym Muzeum Narodowe w Poznaniu może się poszczycić najliczniejszą w Polsce obecnie kolekcją prac Profesora, liczącą blisko trzysta pięćdziesiąt obiektów: grafik, rysunków, plakatów, obrazów i rzeźb.

(Agnieszka Salamon)

Ta okoliczność stała się pretekstem do zorganizowania wystawy Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki, która jest jednocześnie formą podziękowania Muzeum za wspaniały dar. Główną ideą prezentacji jest pokazanie dorobku artysty przez pryzmat twórczości graficznej, stanowiącej rezerwuar zagadnień o trudnej do przecenienia randze. Poszczególnym, wybranym problemom ilustrowanym pracami graficznymi, takim jak: przestrzeń, horyzont i jego zaburzenie, gęstość, warstwowość, transparentność itp. poświęcone zostały kolejne sale ekspozycji. Każdy ze wspomnianych obszarów problemowych zostaje uzupełniony o obrazy, rzeźby lub też instalacje. W ten sposób wystawa ilustruje, jak konkretne zagadnienie, biorące swój początek w rozwiązaniu graficznym, podejmowane jest następnie w innych dziedzinach sztuk plastycznych. Poznańska prezentacja to również swoista wędrówka w poprzek chronologii, bowiem jak to często bywa w twórczości artystycznej, a co charakteryzuje też temperament artystyczny Jana Berdyszaka, pozornie zarzucone kiedyś kwestie znajdują swoje realizacje po latach w innym medium.

Wystawie towarzyszy starannie przygotowany i wydany katalog pod redakcją Marty Smolińskiej i Pawła Ignaczaka, który ma szansę stać się wyjątkową pozycją w bibliografii artysty. Część esejowa, której autorami są Marta Smolińska i Sebastian Dudzik, stanowi zapis koncepcji prezentacji. Druga część publikacji zawiera kompletny katalog dzieł Jana Berdyszaka, znajdujących się w zbiorach MNP, opracowany przez pracowników muzeum.

Ekspozycję można zwiedzać wspomagając się przewodnikiem przygotowanym przez kuratorów. Ponadto wystawę uzupełnia specjalny programu edukacyjny, poświęcony twórczości Profesora (szczegóły dostępne na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu).

Agnieszka Salamon

Kuratorzy: Marta Smolińska, współpraca prof. Jan Berdyszak
Kuratorzy ze strony MNP: Paweł Ignaczak, Agnieszka Salamon-Radecka
Autor aranżacji: prof. Jan Berdyszak; współpraca Marta Smolińska
Koncepcja ogólna: Marta Smolińska

Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki
Wystawę można oglądać od 15 czerwca do 24 sierpnia 2014 roku
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Dodaj komentarz