Unikanie stanów pośrednich – monografia Andrzeja Wróblewskiego

Nakładem wydawnictwa Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, Instytutu Adama Mickiewicza i Hatje Cantz Verlag ukazała się książka pt. Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957).

Książka „Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957)”, fot. L. Paluch (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka „Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957)”, fot. L. Paluch (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obraz tym się różni od pilnika, że jest w użyciu wszechstronniejszy. On potrafi wyrazić abstrakcją rewolucję. Ale nie tylko to. Potrafi, dla chcącego, ukryć w abstrakcji tyle skarbów formy i koloru, że trud zduszenia własnego śmiechu i towarzyszy, oraz trud parominutowego skupienia, opłaci się sowicie. […] Abstrakcja nie tylko pokaże rewolucjoniście klimat jego duszy i da mu czyste, estetyczne wzruszenie; ona go swą logiką wewnętrzną umocni, swymi drażniącymi kontrastami pobudzi, swą oczywistością, wyrazistością konstrukcji – natchnie wiarą w siebie i w przyszłość!

Andrzej Wróblewski, Jak odczuć ludzkość sztuki abstrakcyjnej, Dziennik literacki 1948, nr 22, s. 4.

O Andrzeju Wróblewskim myślimy jako o artyście zaangażowanym politycznie, który konsekwentnie podejmował próby zakorzeniania w społeczeństwie swych artystycznych idei. Jego bezkompromisowe oddanie ideom sztuki skutkowało poczuciem alienacji, a wybrana życiowa postawa – niezgoda na narzucane odgórnie ideologie, poczucie misji kształtowania nowej sztuki, a przez to także nowej powojennej rzeczywistości – rodziła frustracje. Wróblewskiego przenikało poczucie nierozerwalności sztuki i życia, nieustanne napięcie wywołane kontrastem aktu kreacji a przyziemnością funkcjonowania w ramach społeczeństwa, w strukturze akademii, rodziny, jak i pośród krakowskich kolegów-artystów.

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957) to dwujęzyczna monografia artysty będąca zwieńczeniem trzyletniego projektu zainicjowanego przez Fundację Andrzeja Wróblewskiego i Instytut Adama Mickiewicza. Jest ona nie tylko propozycją odczytania twórczości artysty, wobec której nie da się przemknąć poprzestawszy na jednym, rutynowo rzuconym spojrzeniu, z uwzględnieniem wielu aspektów jego działalności – jako historyka sztuki, krytyka i recenzenta wystaw krakowskich, komentatora ówczesnego życia artystycznego. Przede wszystkim Unikanie stanów pośrednich… to publikacja źródłowa zwracająca się do rudymentów warsztatu historyka sztuki. Pierwszoplanową rolę odgrywają w niej fakty, odnalezione archiwalia, fotografie i dokumenty, opracowane notatki i niepublikowane dotąd rękopisy, a także rekonstrukcje wybranych wystaw artysty. W toku badań natrafiliśmy bowiem na prace nigdy niereprodukowane, te znane dotąd z czarno-białych fotografii, czy inne uznane z kolei za zaginione lub zniszczone. Naszym głównym celem była próba uporządkowania oeuvre artysty poprzez weryfikację datowań dzieł oraz wskazanie tytułów nadawanych dziełom przez artystę i pośmiertnie przez matkę, Krystynę Wróblewską, i historyków sztuki. Ponadto, dzięki analizie odwróci dzieł, prezentujemy reprodukcje ponad 500 dzieł artysty, w tym wszystkie odnalezione do dziś przedstawienia ikonicznych tematów takich jak szofer autobusu czy nagrobki.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno do przedstawicieli polskiego, jak i międzynarodowego środowiska naukowo-artystycznego (historycy sztuki, studenci, doktoranci, krytycy sztuki, kuratorzy, artyści, muzealnicy, kolekcjonerzy, historycy, kulturoznawcy), a także do osób zainteresowanych sztuką współczesną i kulturą wizualną okresu powojennego.

Koncepcja naukowa i redakcja: Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała

Autorzy: Noit Banai, Boris Buden, Branislav Dimitrijević, Charles Esche, Eckhart Gillen, Wojciech Grzybała, Eryk Krasucki, Elżbieta Linnert, Barbara Majewska, Elżbieta Modzelewska, Ewa Skolimowska, Agnieszka Szewczyk, Andrzej Wróblewski, Magdale-na Ziółkowska

Tłumaczenia: Krzysztof Kościuczuk (angielski), Zuzanna Głowacka (serbsko-chorwacki, angielski), Anna Taraska-Pietrzak (niemiecki)
Redakcja stylistyczno-językowa wersji polskiej: Ewa Twardowska
Redakcja stylistyczno-językowa wersji angielskiej: Elizaveta Butakova-Kilgarriff, projekt graficzny, skład: Łukasz Paluch / AnoMalia Studio

Format: 22 x 28 cm, oprawa twarda, 752 strony, kolor, 864 ilustracji
Papier: Arctic Volume White
Wydawcy: Fundacja Andrzeja Wróblewskiego / Instytut Adama Mickiewicza / Hatje Cantz Verlag

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957)
Fundacja Andrzeja Wróblewskiego

Dodaj komentarz