• 2014-07-16

Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku

Od 26 lipca do 15 października będzie można oglądać wystawę Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku w Domu Uphagena w Gdańsku.

Ekslibris Heinricha Wilhelma Rosenberga, ok. 1750 r. Z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku (źródło: materiały prasowe)

Ekslibris Heinricha Wilhelma Rosenberga, ok. 1750 r. Z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku (źródło: materiały prasowe)

Okazuje się, że uzyskanie szlachectwa i posiadanie własnego herbu stało się dla najważniejszych gdańskich rodów mieszczańskich ważnym celem, podkreślającym ich wyjątkową pozycję społeczną. Dziś, przechodząc ulicami, widzimy niekiedy umieszczone na fasadach budynków herby, w minionych wiekach pojawiały się one również na otaczających gdańszczan przedmiotach codziennego użytku – naczyniach, meblach, a nawet zamkach drzwiowych. Dziś już często nie wiemy, do kogo należały…

Towarzystwo Dom Uphagena wspólnie z partnerami: Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz PAN Biblioteką Gdańską przygotowują czasową wystawę historyczną Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku. Wystawa otwarta zostanie z okazji odbywającego się w dniach od 25 do 27 lipca IV Światowego Zjazdu Gdańszczan.

Ekspozycja czynna będzie od 26 lipca do 15 października w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku.

Warto ją odwiedzić, żeby pochylić się nad starymi, bardzo cennymi dokumentami opatrzonymi pieczęciami, spojrzeć na piękne przedmioty, a dzięki portretom poznać twarze nobilitowanych mieszczan.

Koncepcja wystawy opracowana została przez dr Ewę Bojaruniec w oparciu o unikatowy materiał źródłowy pochodzący z instytucji kościelnych, muzealnych, bibliotek i archiwów z terenu Gdańska, a także Elbląga, Torunia, Poznania i Kórnika. Autorka scenariusza wystawy postawiła sobie za cel ukazanie herbów patrycjuszy gdańskich. Patrycjusze osiedlający się na przełomie XIV i XV stulecia w Gdańsku, posługiwali się już wówczas własnymi herbami, które pełniły funkcję oznaki ich tożsamości. Dzięki pracowitości, przedsiębiorczości oraz powiązaniom rodzinnym niektórzy mieszczanie gdańscy szybko dochodzili do znacznego majątku, tworząc elitę kształtującą życie polityczne miasta. W celu wzmocnienia swojej pozycji społecznej podejmowali oni starania o uzyskanie szlachectwa zarówno od królów polskich, jak i obcych monarchów, w szczególności cesarzy z dynastii Habsburgów.

Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku
Od 26 lipca do 15 października 2014 roku
Dom Uphagena (Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul. Długa 12)

Dodaj komentarz