Coming out Czarnego Konia

Ars Independent Festival, który potrwa od 23 do 28 września w Katowicach, zdradza tegoroczną oprawę wizualną. Nad koncepcją pracowała uznana śląska projektantka Marta Gawin, autorka m.in. nowego logo i systemu identyfikacji Teatru Śląskiego.

Statuetka Czarnego Konia, proj. Olaf Brzeski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Statuetka Czarnego Konia, proj. Olaf Brzeski (źródło: materiały prasowe organizatora)

W roku 2012 Olaf Brzeski zaprojektował statuetkę wręczaną zwycięzcom Konkursu Czarny Koń. Rzeźbę wyróżnia wyjątkowa ekspresja, dzikość, groteska. Statuetka budzi różne, nierzadko sprzeczne skojarzenia: niektórzy upatrywali się w niej gońca szachowego, widziana z góry przypomina kształtem maski afrykańskie, kiedy spojrzymy na nią en face, możemy zauważyć drwiący uśmiech szalonego zwierzęcia

– tak o inspiracjach mówi Marta Gawin.

Wypracowany efekt, wizerunek Czarnego Konia, uzupełnia następująco:

Na potrzeby identyfikacji festiwalu przenieśliśmy powyższe cechy na piktogram. Podobnie jak statuetka, może on być interpretowany wielowymiarowo. Przedstawiony nie-koń jest niepokorny, nieujarzmiony, niezwyczajny, nienormatywny. Rysunek został uproszczony i zgeometryzowany, a jego linearność wynika z przełożenia na płaszczyznę trójwymiarowej figury statuetki, którą Olaf wykonuje z metalowych, czarnych prętów.

Sercem Ars Independent są dwa konkursy filmowe: Czarny Koń oraz Czarny Koń Animacji, w ramach których premierowo prezentowane są debiuty oraz filmy drugie reżyserów z całego świata. Ponadto w programie znajdują się sekcje m.in. Głośniej, prezentująca nową falę dokumentów muzycznych, czy poświęcona niezależnym grom wideo – Grasz?

Plakat Ars Independent Festival, proj. Marta Gawin (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat Ars Independent Festival, proj. Marta Gawin (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Sołtysik, koordynator promocji festiwalu, tak komentuje pracę Marty:

Ars Independent to festiwal ruchomych obrazów: młodego kina (Czarny Koń), mariażów dźwięku i obrazu (Głośniej), nie-gier (Grasz?). Czarny Koń, rozumiany jako nieoczekiwany zwycięca, jako analogia do pionierskiego eksperymentu Eadwearda Muybridge’a, jako odpowiedź na złotą faunę światowej sceny festiwalowej: niedźwiedzie, tygrysy, orły to piękna metafora, którą chcemy definiować na nowo, wypełniać niespodziewanymi narracjami. Identyfikacja wizualna wyrażać ma wpisujące się w Ars Independent bunt i otwartość na Innego, na to co dotychczas wykluczane z kanonu i skazane na status quo. Stąd coming out Czarnego Konia, dzięki któremu, mamy taką nadzieję – każdy znajdzie na Festiwalu swojego Czarnego Konia.

Organizatorem Ars Independent Festival jest Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

Ars Independent Festival
23-28 września 2014 r.
Katowice

Dodaj komentarz