Thesaurus Poloniae – znamy stypendystów XI edycji programu

Wybrani zostali zagraniczni badacze kultury i historii Polski, którzy jesienią przyjadą do Krakowa w ramach kolejnej edycji programu Thesaurus Poloniae. Międzynarodowe Centrum Kultury już po raz jedenasty gościć będzie stypendystów.

Thesaurus Poloniae, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Thesaurus Poloniae, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Siedmioro naukowców, którzy jesienią będą mieli okazję zbierać materiały do swojej pracy badawczej i pogłębiać wiedzę na temat Polski, pochodzi z Syrii, Niemiec, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Każdego roku programem stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Thesaurus Poloniae, który realizuje Międzynarodowe Centrum Kultury, zainteresowanych jest kilkudziesięciu badaczy z całego świata. Stypendyści otrzymują nie tylko wsparcie finansowe, ale także organizacyjne i merytoryczne.

Do XI edycji programu napłynęło łącznie 48 aplikacji, 25 z nich dotyczyło Programu Senior, a 23 Programu Junior. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z 18 państw, w tym z: Anglii (1), Armenii (1), Białorusi (5), Bułgarii (3), Chorwacji (1), Hiszpanii (1), Izraela (1), Kanady (2), Mołdawii (1), Niemiec (2), Rosji (1),Rumunii (1), Słowacji (2), Syrii (1), Ukrainy (21), USA (2), Węgier (1) i Włoch (1). Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyznać cztery stypendia typu Junior oraz trzy stypendia typu Senior.

W edycji XI wybrani zostali:

Program Junior:

  • Aisha Darwish (Syria), doktorantka Uniwersytetu Sapienza w Rzymie (konserwacja zabytków). Temat pracy: metody rekonstrukcji wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie, zniszczonych w wyniku działań wojennych
  • Jürgen Joseph Kaumkötter (Niemcy), doktorant Uniwersytetu Osnabrück (historia sztuki). Temat pracy: polska sztuka z okresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stworzonych przez więźniów KL Auschwitz; rekonstrukcja wystawy Sztuka zdegenerowana
  • Dorina Khalil-Butocioc (Mołdawia), badaczka w Instytucie Dziedzictwa Kulturowego Mołdawskiej Akademii Nauk. Temat pracy: analiza porównawcza polskiej i mołdawskiej dramaturgii po 1989 r.
  • Nina Netuzhylova (Ukraina), architekt. Temat pracy: analiza porównawcza tkanki miejskiej Krakowa i Lwowa w kontekście dziedzictwa postindustrialnego i metod zarządzania

Program Senior:

  • Dr hab. Aleksandr Musin (Rosja), pracownik naukowy Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Temat pracy: zapomniany skarbiec polskiej kultury: Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej w Petersburgu (1859–1917) i jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski
  • Dr Oleh Rybczynski (Ukraina), Katedra Konserwacji Zabytków Architektury, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska. Temat pracy: place miejskie Galicji, Wołynia i Podola jako wspólne dziedzictwa Polski i Ukrainy
  • Dr Regina Wenninger (Niemcy), Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium. Temat pracy: wpływ polskiej powojennej awangardy na zachodnioniemieckich krytyków sztuki ok. 1960

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Dotychczas odbyło się 10 edycji, w których wzięło udział 56 naukowców z 25 krajów.

XI Thesaurus Poloniae
Stypendyści zostali wybrani 8 lipca 2014 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz