Co z obrazem? Sprzeczne informacje z grupą Pendzle

Od 11 lipca w słupskiej Galerii Kameralnej i CAT w Ustce będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Sprzeczne informacje. Obraz wobec obrazów. Punktem wyjścia dla twórców wystawy jest pytanie: co z obrazem? O czym obraz mówi, do czego jest potrzebny, czy w ogóle mówi? Jakie jest jego miejsce w świecie nieustannie generowanych obrazów.

Grupa Pendzle, grafika promocyjna wystawy, Bałtycka Galeria Sztuki Współczczesnej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grupa Pendzle, grafika promocyjna wystawy, Bałtycka Galeria Sztuki Współczczesnej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malarska grupa Pendzle, jest ugrupowaniem towarzyskim, skupiającym artystów z różnych pokoleń i formacji, których łączy potrzeba malowania i intelektualnej refleksji nad obrazem. Zważywszy na skalę dokonań i pozycję artystyczną jej założycieli należałoby mówić raczej o Super-Grupie, utworzonej przez Tomasza Ciecierskiego, Ryszarda Grzyba, Roberta Maciejuka, Pawła Susida i Włodzimierza Jana Zakrzewskiego. Współtwórcą grupy był zmarły w kwietniu 2010 roku Tomasz Tatarczyk.

Grupy artystyczne mają zazwyczaj określony program i cel działania. Wzajemne wspieranie się, konfrontacja, inspiracja, tworzą klimat, w którym krystalizują się pomysły, buduje wspólnota duchowa i twórcza.

W przypadku Pendzli tym wyjątkowym lepiszczem, spajającym grupę, jest pewien typ inteligencji, poczucia humoru i wzajemnej ciekawości. Trudno te wartości przełożyć na coś konkretnego w obrazie, czy też zbudować z nich manifest programowy. Ale, co też trzeba podkreślić, gdyby dzieliły ich zdecydowanie odmienne poglądy na sztukę, współpraca – nawet w zakresie towarzyskim- byłaby bardzo trudna.

To, co ich łączy, to bez wątpienia rodzaj wiary (która nie wyklucza kontestacji i zwątpienia) w malarstwo jako sztukę aktualną dziś, na początku XXI wieku. W malarstwo jako efekt transpozycji wartości zmysłowych, tworzących zorganizowaną formułę wizualną, która nie posługuje się anachronicznym modelem reprezentacji rzeczywistości. A jeśli tak czyni, to ze świadomością celu, w sposób analityczny, bądź ironiczny. Dla wszystkich z nich, malarstwo jest punktem wyjścia i celem pracy. Różnią ich techniki, warsztat, stylistyka, ale spaja ta szczególna potrzeba obrazu. Towarzyszy jej (a może warunkuje?) krytyczny namysł nad samym medium. Ciągle aktualizowane pytania o sens malarskiego obrazu, o jego kondycję, granice, funkcje. O to czym jest dziś obraz w świecie obrazów. Czy ma sens?

Waldemar Baraniewski

Artyści: Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Tomasz Tatarczyk, Włodzimierz Jan Zakrzewski

Sprzeczne informacje. Obraz wobec obrazów
Wernisaż: 11 lipca 2014 roku, godz. 17.00 (Galeria Kameralna) i godz. 18.30 (CAT)
Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Dodaj komentarz