Biennale Sztuki w Wenecji 2015 – konkurs kuratorski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 56. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2015 roku.

Pawilon Polski w Wenecji. Zmodyfikowana wersja zdjęcia Ilyi Rabinovicha, CC BY-SA 3.0 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pawilon Polski w Wenecji. Zmodyfikowana wersja zdjęcia Ilyi Rabinovicha, CC BY-SA 3.0 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu. Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe
  • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw
  • dobrą znajomość języka angielskiego

Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

  • powtórzenie godła
  • imię i nazwisko kuratora
  • adres i telefon kuratora
  • CV kuratora
  • wypełnione i podpisane Oświadczenie kuratora, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie projektu do dnia 31 sierpnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego, z tym że graniczną datą nadejścia projektów do rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu w dn. 16.09.2014) na adres Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki z dopiskiem Biennale Sztuki 2015.

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje: Joanna Waśko

56. Międzynarodowa Wystawa Sztuki – la Biennale di Venezia
Termin:
9 maja – 22 listopada 2015
Kurator generalny: Okwui Enwezor

Biennale Sztuki w Wenecji 2015 – konkurs
Prace można zgłaszać do 31 sierpnia 2014 roku
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem Biennale Sztuki 2015

Dodaj komentarz