Ogrody Teatru | Wystawa w MOS

Od 10 lipca do 24 sierpnia w MOS będzie można oglądać multimedialną wystawę Ogrody Teatru, przygotowaną z okazji 120-lecia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

„Ogrody Teatru" (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Ogrody Teatru" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Ogrody Teatru przedstawia bogactwo kulturowe dziesiątek lat funkcjonowania jednego z najstarszych i najpiękniejszych teatrów w Polsce i Europie.

Ekspozycja łączy najnowsze osiągnięcia w zakresie sztuk wizualnych (fragmenty spektakli, ścieżki muzyczne, zdjęcia, projekcje multimedialne, makiety scenografii) z tradycyjną, ale wyeksponowaną w niecodzienny sposób wystawą cymeliów teatralnych (rekwizyty, kostiumy, scenariusze, afisze).

Wystawa została podzielona historycznie na pięć tytułowych Ogrodów:

Młoda Polska – irysy
Ówczesny Teatr Miejski w Krakowie ze swoim przemyślanym, nowatorskim repertuarem i wybitnym zespołem aktorskim od pierwszych lat działalności uznany został za jeden z najlepszych teatrów na ziemiach polskich.

XX-lecie międzywojenne – tuberozy i róże
Różnorodność i zmienność – to charakterystyczne cechy Teatru w okresie międzywojennym. Przychylność dla eksperymentów i awangardowych poszukiwań formalnych zaowocowała poszerzeniem repertuaru o światową dramaturgię współczesną.

Lata okupacji – kwiaty uschnięte
15 listopada 1939 r. Niemcy usunęli z Teatru im. J. Słowackiego polski zespół, pozostawiając jedynie kilkunastu pracowników technicznych. Teatr został sprofanowany. Przez kilka lat scena podległa była bezpośrednio gubernatorowi Hansowi Frankowi.

Teatr w czasach PRL – goździki
PRL to czas opresyjnego politycznego kontekstu, a zarazem okres bogaty w wartościowe artystycznie zjawiska, czas rozkwitu twórczych indywidualności, prezentowania na scenie świata bogatszego i lepszego niż ten zewnętrzny. Znakomite spektakle pozwalały tworzyć bardzo wówczas dotkliwy Polaków portret własny…

Współczesność – kwiaty wszelakie
Ostatnie ćwierćwiecze w polskim teatrze wkracza w świat multimediów, rozpada się na liczne zjawiska z pogranicza różnych sztuk, coraz częściej funkcjonuje w postmodernistycznych obszarach dekonstrukcji.

Ogrody Teatru – wystawa multimedialna
Od 10 lipca do 24 sierpnia 2014 roku
Małopolski Ogród Sztuki
Kraków

Dodaj komentarz