• 2014-07-08

Miejsce po, miejsce bez. Wokół II wojny światowej

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji Miejsce po, miejsce bez, która odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2015 roku. Tematyką obejmuje kwestie pamięci związane z II wojną światową.

„Miejsce po, miejsce bez” – baner (źródło: materiały prasowe)

„Miejsce po, miejsce bez” – baner (źródło: materiały prasowe)

Konferencja Miejsce po, miejsce bez organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Jej zamiarem jest próba podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń MHK w przestrzeni pamięci i historii. Organizatorzy chcą uczynić to, zapoznając się z dorobkiem badaczy, naukowców i instytucji, które zajmują się podobną problematyką.

Muzeum jest miejscem, w którym spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii – zarówno tej odległej, jak i współczesnej. Im szerzej rozwija się jego działalność, tym większa staje się potrzeba refleksji, znalezienia dystansu koniecznego do dalszych badań i rozwoju.

Jednym z najważniejszych obszarów, którym muzeum zajmowało się w ostatnich latach, jest historia II wojny światowej rozpatrywana zarówno przez pryzmat miasta, jak i jego mieszkańców. Dlatego też konferencja Miejsce po, miejsce bez ogniskuje się wokół tematyki związanej z tym okresem. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny.

Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji działalności, podzielenia się doświadczeniem i spotkania. MHK zapraszamy do udziału badaczy i naukowców: historyków, antropologów, socjologów, psychiatrów, psychologów, etnografów, ekonomistów oraz osoby zajmujące się kwestiami szeroko rozumianej pamięci II wojny światowej.

Organizatorzy uznali za ważne dwa zakresy tematyczne, roboczo nazwane:

Miejsce po | Badania społeczno-historyczne wokół przemian szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej po

 • historyczna refleksja nad skutkami wojny ze szczególnym naciskiem na konsekwencje utraty przez miasta i regiony swoich społeczności: żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej itp.,
 • zmiany demograficzne po 1945 roku i ich następstwa społeczne, gospodarcze, obyczajowe itp.,
 • zmiana przestrzeni urbanistycznej (funkcja/użytkownicy) i jej skutki,
 • Polacy po zakończeniu II wojny: postawy, nastroje,
 • zmiany w obszarze życia codziennego (skutki utraty elity intelektualnej),
 • pamięć o przeszłości kultywowana w drugim obiegu.

Miejsce bez | Historia a pamięć – relacje pomiędzy historią a pamięcią – przywracanie/zacieranie obecności tych, których utracono

 • praktyki upamiętniania po II wojnie światowej i polityka oczyszczania pamięci,
 • ślady utraty ukryte w przestrzeni (krajobraz, architektura, język) i próby ich odczytania,
 • powody i sytuacje przemilczenia straty (mechanizmy obronne, eskapistyczne, polityczne),
 • praktyki upamiętnia a groźba sentymentalizacji i fałszowania przeszłości; petryfikacja pamięci,
 • odkrywanie wielokulturowości: szczytne deklaracje czy autentyczna potrzeba,
 • jaką cenę płaci społeczność za próbę zamazania braku? Czy możliwa jest terapia po takim milczeniu?,
 • działania edukacyjne, projekty społeczne mające na celu przewrócenie pamięci o utraconych a ich skuteczność, odbiór społeczny (przekonywanie przekonanych?),
 • rola sztuki w przekazie pamięci o utracie,
 • dark tourism – atrakcyjna wycieczka w miejsca naznaczone śmiercią.

Konferencja Miejsce po, miejsce bez stanowi najistotniejszą część wydarzenia Pamiętaj z nami, które ma na celu popularyzowanie, głównie wśród krakowian, wiedzy udostępnianej przez trzy oddziały muzeum (Fabrykę Emalia Oskara Schindlera, Pomorską 2 i Aptekę pod Orłem), połączone w całość nazywaną Trasą Pamięci. Obok konferencji na wydarzenie złożą się takie elementy jak Bieg Pamięci, kulinarny warsztat edukacyjny, spotkania ze świadkami historii, całonocna projekcja filmowa.

Wydarzenie edukacyjne Pamiętaj z nami jest organizowane po raz czwarty. W ubiegłych latach dyskutowano o problematyce żydowskiego ruchu oporu, akcji pomocy dla krakowskich Żydów oraz szeroko rozumianej kwestii podziemia niepodległościowego – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu okupacji. W roku 2015 organizatorzy chcą porozmawiać o kwestii utraty i pamięci o niej, zarówno tej dobrej, jak i złej.

Konferencja odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2015 w oddziale Muzeum Historycznego Krakowa Fabryka Emaila Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz opisem do 2 tys. znaków należy przesyłać do 15 października. Zgłoszenia słuchaczy trwają do 28 lutego 2015 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Publikacja pokonferencyjna w formacie PDF zawierająca wystąpienia wszystkich prelegentów zostanie zamieszczona na stronie Muzeum.

Miejsce po, miejsce bez. Interdyscyplinarne spojrzenia na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej
9 i 10 kwietnia 2015 roku
Zgłoszenia prelegentów: do 15 października 2014 roku
Zgłoszenia słuchaczy: do 28 lutego 2015 roku
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera)

Dodaj komentarz