Haukon, Spiridione, Swoboda, Przewięźlikowski – Malownicza Barbarka 2014

Od 2 lipca w toruńskim Ratuszu Staromiejskim w ramach VI Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego Malownicza Barbarka 2014 będzie można oglądać Wystawę Malarstwa i Ceramiki. Na wystawie można będzie obejrzeć dorobek ostatnich lat czterech artystów z Europy: Hanne Haukon, Vincenzy Spirdione, Ani Swobody i Dariusz Przewięźlikowskiego.

Malownicza Barbarka 2014. Wystawa malarstwa i ceramiki w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malownicza Barbarka 2014. Wystawa malarstwa i ceramiki w Toruniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hanne Haukon – ceramik i malarka z Norwegii należy do Stowarzyszenia Norweskich Artystów oraz międzynarodowej organizacji WAG (World Art Games). Jej prace brały udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Norwegii, Danii, Turcji, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Na toruńskie Sympozjum artystka przywiozła wazy z rozbudowaną, wklęsło-wypukłą formą oraz niezwykle malarskie plakiety. Haukon komponuje plakiety niczym rytmiczne układy schematyzowanych kwiatów, wzorów i nieregularnych plam, które tworzą konglomerat nakładających się na siebie przestrzeni. Faktura jest dla Haukon niezwykle ważna w każdego rodzaju pracach. W plakietach także. Wzory są jakby odciśnięte, przetworzone i schematyzowane. Pochodzą z funkcjonalnych, niemal pospolitych przedmiotów, czy tkanin. Odnoszą się do dziecięcych wspomnień, do życia realnego. Plakiety układają się w swego rodzaju pejzaże wspomnień i myśli. Wazy są odmiennie opracowane, nie tylko ze względu na formę. Dużą rolę w ich kształtowaniu odgrywa faktura, którą Haukon tworzy wykorzystując białe niewielkie nacieki – wygładza je lub pozostawia w czystej formie tworząc fakturowe niuanse fakturowe.

Vincenza Spiridione – malarka i rzeźbiarka z Rzymu. Prawnik z wykształcenia, artystka z wyboru. Na toruńskiej wystawie zaprezentowała dużych rozmiarów płótna, w których w syntetycznej formie zaprezentowała człowieka. U Spiridione człowiek wydaje się być najistotniejszą przyczyną zamalowania płócien. Jest to człowiek wyrosły z głębokiej, pierwotnej tradycji kultury.

Ania Swoboda – malarka z Rzymu, mieszkająca do 1990 roku w Polsce. W 1997 uzyskała dyplom z malarstwa na ASP w Rzymie w katedrze prowadzonej przez prof. Nunzio Solendo. Prace artystki uczestniczyły w wielu wystawach, m.in. w Rzymie (Palazzo Valentini, Palazzo di Congressi) i Barcelonie. W 2009 Prezydent regionu Lacjum przekazał opactwu Monte Cassino portret papieża Benedykta IV autorstwa Swobody. Artystka uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach, imprezach i plenerach artystycznych (Grecja, Chiny, Holandia, Tunezja, Turcja, Polska). Toruńska prezentacja twórczości Swobody obejmuje głównie kobiece akty i malarskie przedstawienie wody. Na szczególną uwagę zasługują akty, w których widoczna jest dbałość o ukazanie istoty cielesności kobiecego ciała.

Dariusz Przewięźlikowski – malarz i rzeźbiarz-ceramik z Torunia. Dyplom z Ceramiki Architektonicznej uzyskał w 1997 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa (od 2012 – prezes) oraz Stowarzyszenia Twórczego Artystów Rzeźbiarzy STAR. Jego prace były wystawiane w Australii, Austrii, Holandii, Chorwacji, Niemczech, Belgii, Danii, Grecji, Tunezji, we Włoszech, w Szwajcarii, Szwecji i Polsce. Na tegorocznej wystawie w toruńskim Ratuszu Przewięźlikowski zaprezentował prace ceramiczne pt. Wektory Czasu, Pejzaże oraz Sfery. Wszystkie formy budowane są przenikaniem zróżnicowanych kolorystycznie i fakturowo płaszczyzn, które odnoszą się do natury oraz szerzej – kosmosu.

VI Międzynarodowe Sympozjum Malarskie Malownicza Barbarka 2014 – wystawa Malarstwa i Ceramiki
Wernisaż: 2 lipca 2014 roku, godz. 15.30
Ratusz Staromiejski w Toruniu

Dodaj komentarz