Śródmiejski Ośrodek Kultury rusza z warsztatami literackimi

7 lipca w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu wakacyjnych warsztatów literackich.

Wakacyjne warsztaty literackie, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wakacyjne warsztaty literackie, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Odczuwasz potrzebę pisania tekstów artystycznych (poezji, prozy)? Czynisz to już od dawna, lecz nie ujawniasz efektów swej pracy, gdyż nie jesteś pewny/pewna czy są one cokolwiek warte? Masz wprawdzie rozliczne pomysły, ale też świadomość niedo­sko­nałości warsztatu i chciałbyś/chciałabyś ten stan poprawić? Myślałeś/myślałaś już wcześniej o skontak­towaniu się z osobami będącymi w podobnej jak Ty sytuacji, ale nie było po temu okazji? Uważasz, że przydatne mogłyby się dla Ciebie okazać profe­sjonalne porady…

Wszystko to można osiągnąć (nieza­leżnie od wieku), biorąc udział w cyklu Warsztatów Literackich, które będą miały w przewa­żającej mierze charakter praktyczny. Wiedza z zakresu poetyki (z elementami teorii literatury) zostanie zapre­zen­towana w postaci wykładów, zaś uzyskane informacje będą wykorzy­stywane i weryfi­kowane podczas samego pisania tekstów artystycznych.

Prowadzący: dr hab. Marek Karwala – litera­tu­ro­znawca, wykładowca uniwer­sytecki
Czas: 20 godzin zegarowych (10 spotkań)

Warsztaty Literackie
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 lipca 2014 roku o godzinie 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz