4. Nagroda Fundacji Grey House – ostatnie dni zgłoszeń

Już tylko do 30 czerwca są przyjmowane zgłoszenia do 4. edycji Konkursu Nagroda Fundacji Grey House 2014 na najciekawszą osobowość twórczą młodej sceny artystycznej.

4. Nagroda Fundacji Grey House, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

4. Nagroda Fundacji Grey House, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs krakowskiej Fundacji Szara Kamienica zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród młodych, rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już̇ istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. W dalszej perspektywie zamiarem Fundacji jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów).

Formuła Konkursu jest egalitarna – nie ogranicza się do artystów, którzy zdołali już przebić się w wąskich kręgach akademickich, czy zaistnieć w prestiżowych muzeach i galeriach. Umożliwia udział wszystkim dyplomantom lub absolwentom (do 30. r. życia) szkół wyższych o profilu artystycznym. By dotrzeć do możliwie najszerszej grupy, Fundacja rezygnuje ze standardowej praktyki wnoszenia opłat zgłoszeniowych. Eliminuje także bilety wstępu na wszystkie wydarzenia w galerii Szara Kamienica.

Szukamy przede wszystkim artystów proponujących twórcze odniesienie do powszechnie wykorzystywanych artystycznych narracji, autorów dzieł prezentujących nowatorską, ale spójną̨ koncepcję. Organizując wystawę̨ 5 uczestników zakwalifikowanych do II etapu, chcemy także lepiej poznać młode pokolenie artystów – dowiedzieć się, co ich inspiruje, co fascynuje, co doskwiera lub irytuje. Poznać ich intelektualne zaplecze i sposoby przedstawiania autorskich wizji. Ten zbiorczy głos będziemy później analizować, weryfikować, a docelowo popularyzować wśród naszej publiczności, ale nie tylko

– zapowiada Organizator.

Pewnym novum w konkursie jest specyficzny dobór Jury ­ wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się promocją młodych talentów. Będą to więc uznane autorytety z dziedziny sztuk wizualnych: artyści, kuratorzy, osoby prowadzące galerie sztuki współczesnej, ale także marszandzi i kolekcjonerzy. Uczestnicy, prócz przesłania dokumentacji (cv, karta zgłoszeniowa) i skanów najlepiej reprezentujących ich prac, zobowiązani są̨ do przedstawienia planu działań artystycznych na rok następujący po przyznaniu Nagrody. W ten sposób Fundacja chce zmobilizować ich do aktywnego i świadomego planowania swojej kariery.

Zwycięzcę ubiegłorocznej edycji – Dominika Ritszela – wskazało Jury w składzie: Krystyna Axmann (prezes Fundacji), Ewa Łączyńska-Widz (BWA Tarnów), Danka Jaworska, Dominik Kuryłek (MN Kraków), Łukasz Dziedzic (galeria Szara, Cieszyn), Marcin Krasny (CSW Warszawa) i Daniel Muzyczuk (MS w Łodzi). Pełny skład Jury tegorocznej edycji zostanie zaprezentowany w sierpniu br.

Nagrodą w konkursie jest 5000 zł, wystawa indywidualna oraz wsparcie promocyjne ze strony Fundacji.

4. Nagroda Fundacji Grey House 2014
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2014 roku
Wystawa konkursowa pięciu laureatów I etapu: od 7 listopada do 7 grudnia 2014 roku
Obrady Jury: 15 i 16 listopada 2014 roku
Ogłoszenie wyników Konkursu: 22 listopada 2014 roku
Fundacja Szara Kamienica w Krakowie

Dodaj komentarz