Miasto w ruchu – Przyjazna Przestrzeń Publiczna 2014

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław po raz czwarty ogłasza konkurs na Przyjazną Przestrzeń Publiczną organizowanego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury 2014. Zgłoszenia można przesyłać do 8 lipca.

Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna 2014, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna 2014, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tegoroczna edycja upłynie nam hasłem Miasto w ruchu, a celem konkursu jest promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w kategoriach:

  •  Nowy obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walor istniejącej lub projektowanej przestrzeni publicznej jako przestrzeni dla lokalnej społeczności
  •  Rewaloryzowany obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walor istniejącej lub projektowanej przestrzeni publicznej jako przestrzeni dla lokalnej społeczności,
  •  Nowy bądź rewaloryzowany obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walory krajobrazu.

Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna 2014
W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury 2014
Zgłoszenia można przesyłać do 8 lipca 2014 roku
Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław

Dodaj komentarz