Rusza II Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce

24 czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie rozpocznie się II Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce pod hasłem przewodnim: Sztuka w społeczeństwie żydowskim.

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na trzydniowych obradach II Kongresu Sztuki Żydowskiej w Polsce spotkają się naukowcy m. in. z Europy, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Kongres stanowi forum wymiany doświadczeń i służy naukowcom do wytyczenia nowych kierunków w dalszych badaniach. Referaty uczestników nie będą koncentrować się tylko na twórczości artystów, ale również na tym, w jaki sposób ta twórczość była odbierana i jaką funkcję spełniała w życiu społeczności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

I Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce Jewish Artists and Central-Eastern Europe. Art Centers – Identity – Heritage from the 19th Century to the Second World War odbył się w Kazimierzu nad Wisłą w stulecie słynnego Kongresu Literatów Żydowskich w Czerniowcach, w 2008 roku. Dotyczył problemów twórczości, postaw artystycznych i ochrony dziedzictwa.

Po pięciu latach, w związku z otwarciem ekspozycji Muzeum Historii Żydów Polskich, jest organizowany, II Kongres, poświęcony życiu artystycznemu i roli sztuk plastycznych w żydowskim społeczeństwie. Do uczestnictwa w Kongresie zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele nauki (historycy sztuki, architekci, historycy, historycy kultury i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin) z najważniejszych uniwersytetów i instytutów badawczych oraz kuratorzy muzeów z Izraela, USA, Europy Zachodniej, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, a także z Polski. Autorami wystąpień będą także młodzi pracownicy nauki i doktoranci z zagranicy i z Polski, dla których udział w Kongresie łączy się z międzynarodowym debiutem naukowym i nawiązaniem kontaktu ze światową nauką.

Konferencja odbywa się w języku angielskim.

II Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce – Sztuka w społeczeństwie żydowskim
Kongres odbędzie się w dniach od 24 do 26 czerwca 2014 roku
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Dodaj komentarz