Fundacja Kino o polskim filmie dla dzieci i młodzieży

Wkrótce nakładem Fundacji Kino ukaże się książka Jerzego Armaty i Anny Wróblewskiej Polski film dla dzieci i młodzieży. To pierwsza pełna monografia aktorskiego i animowanego filmu dziecięcego, który to gatunek ma w Polsce długą i szlachetną historię.

Jerzy Armata i Anna Wróblewska, „Polski film dla dzieci i młodzieży”, Fundacja Kino, okładka książki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Armata i Anna Wróblewska, „Polski film dla dzieci i młodzieży”, Fundacja Kino, okładka książki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monografia zawiera historię polskiego filmu dziecięcego animowanego, aktorskiego, i od strony filmoznawczej, i od strony produkcyjnej, instytucjonalnej. W części branżowej naszkicowana została sytuacja produkcji filmowej dla młodego widza w Polsce od 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obecnej. Publikacja zaopatrzona jest w obszerne leksykony: filmów, twórców, producentów.

Prawdziwą gratką są wywiady z twórcami i producentami filmów dla dzieci m.in. z Ryszardem Antoniszczakiem, Witoldem Gierszem, Zofią Ołdak, Dorotą Kędzierzawską, Stanisławem Jędryką, Andrzejem Maleszką, Maciejem Wojtyszką, Wiktorem Skrzyneckim. Książka, licząca ok. 350 stron, jest bogato ilustrowana fotosami, zdjęciami z planów filmowych, festiwali filmowych i zdjęciami prywatnymi.

Autorzy: Jerzy Armata, Anna Wróblewska
Redakcja i korekta: Iwona Cegiełkówna
Projekt okładki, projekt graficzny i skład: Rafał Sosin
Zdjęcia: Filmoteka Narodowa, Muzeum Kinematografii, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, zbiory producentów, zbiory prywatne

Polski film dla dzieci i młodzieży
Wydawnictwo: Fundacja Kino

Dodaj komentarz