Zeskanowany Zamek Ujazdowski razem z Karoliną Hałatek

Od 24 czerwca w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie będzie można oglądać wystawę prac Karoliny Hałatek pt. Scanner Room – instalację w całości pochłaniającą przestrzeń galerii. To, co widzialne, jest jednak dopiero początkiem indywidualnego doświadczenia widza, które skutkować może nawet zmianą stanu świadomości.

Karolina Hałatek, „Scanner Room” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Hałatek, „Scanner Room” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Skanowanie służy zwykle odwzorowaniu obrazu, bądź odczytaniu zapisanych i zakodowanych treści. Prześwietlenie można traktować więc jako rodzaj potencjalnej introspekcji, stanu skupienia, spotkania i wymiany z samym sobą. Jego intensywność rozwija się w czasie i może być bliska medytacji, ale także mieć postać chwilowego błysku, krótkotrwałego odczucia czy obrazu. Artystka zwykle stara się redukować wyjściową ideę pracy, szukając dla niej optymalnej formy, opartej na klarowności, uproszczeniu i koncentracji. Podobnie jak we wcześniejszych pracach: Cave, Iridescent i Enter me projektuje przestrzeń doświadczenia skonstruowaną na przecięciu działania wizualnego, architektonicznego i rzeźbiarskiego.

Jej praktyka wpisuje się w tradycję sztuki wykorzystującej światło jako materiał, by przywołać choćby najbardziej oczywiste przykłady Dana Flavina czy Olafura Eliassona, w pracowni którego na berlińskiej UdK uczestniczyła w warsztatach, a także w przypadku najnowszej pracy, niektórych realizacji Alfredo Jaara (szczególnie Lament of the Images). W ramach pracy dyplomowej zaprojektowała salę koncertową zbudowaną za pomocą światła i mogącą płynnie zmieniać formę a tym samym oddziaływać na percepcję widzów i słuchaczy. Jej zainteresowanie światłem, czasem i przestrzenią nie ma jednak charakteru formalistycznego, a sytuuje się blisko różnych metod i praktyk duchowych, służących z jednej strony samopoznaniu, oczyszczeniu czy wedle samej artystki „odprogramowaniu”, z drugiej badaniu świata naturalnego i świata nauki oraz wyjściu poza siebie i innych, ku doświadczeniu transcendentalnemu.

Karolina Hałatek tworzy instalacje site-specific i video. Koncentruje się na badaniu relacji pomiędzy sferą wizualną i metafizyczną a głównym przedmiotem jej twórczości jest światło. Pracowała jako scenograf przy produkcjach, które miały premiery m. in. na festiwalach w Cannes i Camerimage. Jej prace były pokazywane między innymi podczas Fringe Festival w Edynburgu, Light Move Festival, Fotofestiwalu w Łodzi, jak też w galeriach w Londynie, Berlinie, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Bytomiu i Tczewie. Jest absolwentką University of the Arts London i Wydziału Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała także na Universität der Künste Berlin (UdK), gdzie uczestniczyła w warsztatach w Institut für Raumexperimente pod kierunkiem Olafura Eliassona. W 2013 roku otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorka: Kaja Pawełek
Koordynacja: Katarzyna Tomczak-Wysocka

Karolina Hałatek, Scanner Room
W ramach Project Room
Wernisaż: 24 czerwca 2014 roku, godz. 19.00
Wystawę można oglądać do 13 lipca 2014 roku
CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz