• 2014-06-17

Targi Dziedzictwo w tym roku poświęcone ochronie zbiorów

Od 7 do 9 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT w Warszawie potrwają Targi Dziedzictwo poświęcone ochronie dóbr kultury.

Targi Dziedzictwo, logo (źródło: materiały prasowe)

Targi Dziedzictwo, logo (źródło: materiały prasowe)

Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych – to temat przewodni eksperckich paneli organizowanych w ramach Targów Dziedzictwo 2014. Podczas konferencji omawiane będą kwestie bezpieczeństwa obiektów wypożyczonych na wystawy czasowe, a także ochrony zbiorów i obiektów zabytkowych przed różnymi zagrożeniami. Nie zabraknie również zagadnień związanych z zabezpieczaniem nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej oraz ochroną i profilaktyką konserwatorską kolekcji i obiektów zabytkowych. Trzy dni będą również okazją do poznania najnowszych rozwiązań konserwatorskich, które zaprezentowane zostaną na stoiskach wystawców.

Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych to temat złożony, któremu podczas Targów Dziedzictwo poświęcona zostanie szczególna uwaga. Przez trzy dni odbędzie się wiele interesujących spotkań z ekspertami, podczas których poruszone zostaną ważne zagadnienia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom. Dla osób trzymających pieczę nad zabytkami i różnego rodzaju dobrami kultury, targowe konferencje będą okazją do poszerzenia wiedzy, a także zapoznania się z praktycznymi wskazówkami przydatnymi w codziennej pracy − mówi Bartosz Sosnowski, prezes MT Polska, organizatora Targów Dziedzictwo.

Pierwszego dnia Targów Dziedzictwo w ramach bloku seminariów Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych odbędą się panele poświęcone ochronie i bezpieczeństwu obiektów wypożyczanych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące facility report, umowy wypożyczenia − czyli czego może żądać wypożyczający, a także procedur oraz roli konserwatora w procesie wypożyczenia zbiorów. Można będzie również dowiedzieć się więcej o mobilnych systemach zabezpieczenia wystawy oraz ubezpieczeniach wystaw czasowych i transportu.

Z kolei drugiego dnia targów sesja poranna poświęcona zostanie tematowi ochrony nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej. Uczestnikom zaprezentowane zostaną zagadnienia konserwacji i opieki nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak również wizja rozwoju i kierunków działań w tym zakresie. Omówiona zostanie także problematyka ochrony przeciwpożarowej wojskowych obiektów zabytkowych na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

Popołudniową sesję paneli zdominuje z kolei temat Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagrożeniami pożarowymi i innymi – od teorii do praktyki. W ramach tego spotkania poruszona zostanie kwestia współpracy właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych oraz muzeów, archiwów i bibliotek ze służbami ratowniczymi w zakresie przygotowania operacyjnego obiektu oraz w trakcie prowadzenia działań ratowniczych, a także ewakuacji osób i zbiorów. Zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe w ochronie składników dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy będą mieli możliwość posłuchać wykładów ekspertów odnośnie prawnych wymagań przeciwpożarowych i budowlanych w istniejących obiektach zabytkowych oraz kwestii ubezpieczeń dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń. Poruszone zostaną zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego w świetle przepisów prawa i w ujęciu praktycznym. Nie zabraknie również informacji o wybranych nowatorskich rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa przed różnego typu zagrożeniami.

Ostatniego dnia Targów Dziedzictwo na spotkaniach merytorycznych zostaną zaprezentowane natomiast najważniejsze zagrożenia występujące w poszczególnych kategoriach zbiorów muzealnych, archiwalnych czy bibliotecznych. Omówione zostaną także sprawy ubezpieczenia obiektów na wypadek zniszczeń występujących podczas przechowywania zbiorów i prac konserwatorskich. Poza tym uczestnicy dowiedzą się o problemach i korzyściach wynikających z digitalizacji, jej praktycznych aspektach, skanowaniu w 3D czy cyfryzacji. Będzie można również zgłębić wiedzę o problemach związanych z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych, w tym kolekcji etnograficznych, archeologicznych, obiektów nietypowych dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, gazetek ściennych, rękopisów, fotografii, tekstyliów, obiektów wielkoformatowych, a także konserwacji mebli.

Targi Dziedzictwo to przede wszystkim doskonała okazja by zapoznać się z szeroką ofertą produktów i usług dla konserwatorów i restauratorów obiektów zabytkowych, a także muzealników, bibliotekarzy czy archiwistów. Aktualne propozycje przedstawią producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy specjalistycznych usług. Tematyka imprezy obejmuje materiały i narzędzia dla osób związanych z rewaloryzacją zabytków i prowadzących prace budowlane w tym zakresie. W ofercie II edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo pojawią się także profesjonalne meble do archiwów, sprzęty elektroniczne do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, systemy zarządzania informacją czy usługi i programy komputerowe.

II Targi Dziedzictwo
Od 7 do 9 października 2014 roku
Centrum Targowo-Kongresowe MT
Warszawa

Dodaj komentarz