Space Metropoliz – premierowo na Survivalu

29 czerwca MIASTOmovie:wro zaprasza na premierowy pokaz włoskiego filmu Space Metropoliz, który odbędzie się w ramach 12. Przeglądu Sztuki Survival we Wrocławiu. Projekcji towarzyszyć będzie debata Wyprawa na Księżyc: o roli artystów w zmianie społecznej. To wszystko w wyjątkowej przestrzeni dawnego budynku farmacji przy ul. Grodzkiej, którą organizatorzy Survivalu wybrali na miejsce tegorocznego przeglądu.

Space Metropoliz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Space Metropoliz (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 2009 r. w Rzymie grupa 200 imigrantów i osób pozbawionych stałego źródła utrzymania zajęła nieużywaną od lat fabrykę na peryferiach stolicy Włoch. Nowa przestrzeń zyskała nazwę Metropoliz, co miało podkreślać plan budowy nowego, lepszego miasta, którego mieszkańcy realizowaliby ideę wzajemnego szacunku i tolerancji i w którym panowałyby bardziej dogodne warunki ekonomiczne. Czując jednak, że nie są w stanie doprowadzić do realnych zmian, dwa lata później squattersi z Metropoliz decydują się na radykalny krok… Budują rakietę, którą zamierzają polecieć na Księżyc. Fabrizio Boni i Giorgio de Finis towarzyszą z kamerą ich przygotowaniom, czego efekt stanowi film dokumentalny Space Metropoliz, jedna z najciekawszych produkcji kinematografii włoskiej ostatnich lat.

W akcję zaangażowani są mieszkańcy squatu oraz artyści, odwołujący się do funkcji sztuki jako narzędzia zmiany społecznej. Liderzy projektu wierzą, że podobne działania prowadzą do pozytywnej przemiany w społeczeństwie. Na czym polega owa zmiana? Czy zastosowane narzędzia są uniwersalne i mają przełożenie na walkę z podobnymi problemami społecznymi w Polsce, szczególnie w odniesieniu do Wrocławia? Jak my postrzegamy rolę sztuki w naświetlaniu i rozładowywaniu współczesnych konfliktów na tle kulturowo-społecznym oraz ekonomicznym? Podczas polskiej premiery Space Metropoliz w trakcie SURVIVALU, chcemy porozmawiać o filmie, mierząc go z wrocławskimi realiami i lokalną sytuacją.

W debacie udział wezmą: Hanna Gill-Piątek (Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Łodzi), Paweł Jarodzki (członek grupy LuXus, kurator BWA Awangarda) i Joanna Synowiec (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA). Dyskusję poprowadzi Tomasz Sikora – dziennikarz Radia Wrocław.

Space Metropoliz, reż. Fabrizio Boni, Giorgio De Finis, (2013, Włochy), 100 min. + debata
Pokaz odbędzie się 29 czerwca 2014 roku o godzinie 16.00
Dawny Budynek Instytutu Akademii Farmacji Medycznej, ul. Grodzka 9
Wrocław

Dodaj komentarz