• 2014-06-16

Wystawa fotografii bułgarskiej w Jastrzębiu-Zdroju

26 czerwca rozpocznie się prezentacja wystawy fotografii Było, minęło… i zapomniano – fotografia bułgarska (Klub Probuda z Burgas) lat 80. i 90. Ekspozycję będzie można oglądać  w Galerii Ciasna w Jastrzębiu-Zdroju.

Irina Czomakowa (źródło: materiały prasowe galerii)

Irina Czomakowa (źródło: materiały prasowe galerii)

Jest to kolejna wystawa w Galerii Ciasna z nieformalnego cyklu przeciw niepamięci. Jastrzębski Klub Fotograficzny Niezależni współpracował z burgaskim klubem Probuda w latach 1977-1989, organizując wymiany kulturalne, wystawy i konfrontacje fotograficzne. Klub Probuda przestał istnieć w 1990 roku.

Jerzy Lubczyński:

Tytuł wystawy bardziej odnosi się do wspomnień niż do fotografii eksponowanych na wystawie. Była, minęła, współpraca z Fotoklubem Probuda z Burgas. W archiwum klubu Niezależnych pozostały fotografie, w pamięci starszych członków klubu – wspomnienia, miłe, ciepłe. Wspomnienia zaciera czas, coraz bardziej, coraz szybciej. Fotografie nie zmieniają się, po wystawie powrócą znów do archiwum. A wspomnienia?

Rok 1977. Sierpień. Burgas. Spotkanie w Fotoklubie Probuda, rozmowa o nawiązywaniu współpracy, jej formach, sposobach omijania różnorakich przeszkód. Chyba warto zacząć.

Rok 1987. Minęło 10 lat. W katalogu 5 Międzyklubowych Konfrontacji Fotograficznych pisałem: razem z tegorocznymi, wystaw było już 18 – zbiorowych 10 i 8 indywidualnych. Zaprezentowano na nich łącznie 1226 prac (takich samych w Burgas i w Jastrzębiu Zdroju). Ilu ludzi obejrzało te wystawy. Nie wiadomo, nikt nie liczył. Można jedynie powiedzieć, że tak w Burgas i w Jastrzębiu Zdroju cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Były więc potrzebne. Nie tylko nam, członkom współpracujących klubów.

Rok 1997. Minęło kolejnych 10 lat. Do 18 wystaw trzeba dodać jeszcze 3 zbiorowe i 2 indywidualne. Było więc razem 23, a zdjęć wyeksponowano około 1500. Niestety, po 1987 wystawy nie miały już katalogów. Było coraz trudniej, i nam i kolegom z Fotoklubu Probuda. Ich klub przestał istnieć w 1990 roku. Nasz przetrwał – obchodzimy właśnie dwudziestopięciolecie istnienia.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Zofii i Jerzego Lubczyńskich.

Autorzy prac: Todor Angiełow, Iwan Atanasow, Kałojan Atanasow, Conka Atanasowa, Dinmitr Bakalski, Elizawieta Barkowa, Michaił Benew, Irina Czomakowa, Neftalin Danaiłow, Mitko Dimitrow, Wencisław Dimitrow, Atanaska Dimitrowa, Stanio Dobrew, Swetlin Fotew, Stefan Ganew, Antoni Georgiew, Georgi Georgiew, Miłanka Gieorgiewa, Todor Gowedarski, Żiwko Grnenkow Nikoła Grudow, Aleksander Iwanow, Stojan Iwanow, Nikołaj Jakimow, Katia Jakimowa, Nikoła Jordanow, Nikoła Iwanow Jordanow, Wasyl Kalczew, Janka Kechajowa, Dora Kiriazowa, Wełiczka Kolewa, Dina Kałojanowa, Dimitr Kozariew, Milka Kralewa, Rumien Kupienow, Piotr Lepkow, Todor Lepkow, Żiwko Marinow, Nikołaj Nikolow, Atanas Obreszkow, Weselin Pamukow, Borisław Penkow, Radosław Pieniew, Radostina Popowa, Georgi Radew, Iwaiło Radew, Stela Radewa, Georgi Ribarow, Anisław Spasow, Wiara Stefanowa, Zdrawko Stojanow, Krasimir Szarletow, Atanas Sziszkow, Stojczo Sziszkow, Christofor Taszew, Kunczo Todorow, Stojan Todorow, Filip Toromanow, Lubomir Żelazków, Dobri Żelew, Żelio Żelew.

Wystawa fotografii Było, minęło… i zapomniano – fotografia bułgarska (Klub Probuda z Burgas) lat 80. i 90.
Wystawa będzie trwać od 26 czerwca do 31 lipca 2014 roku
Galeria Ciasna
ul. Katowicka 17
Jastrzębie-Zdrój

Dodaj komentarz