Laboratorium Sztuki Społecznej

LSS to projekt międzynarodowych rezydencji, wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Projekt realizowany będzie pomiędzy czerwcem a wrześniem w ramach Inne Brzmienia Art’n'Music Festivalu w Lublinie.

Laboratorium Sztuki Społecznej (źródło: mat. prasowe)

Laboratorium Sztuki Społecznej (źródło: mat. prasowe)

Projekt Laboratorium Sztuki Społecznej ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą lubelską dzielnicę Kalinowszczyna, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego. Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, podejmą działania angażujące mieszkańców lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna (zwanej dawniej Przedmieściem Lwowskim), przy aktywnym wsparciu lokalnych animatorów kultury oraz tutorów. Efektem projektu będzie zrealizowanie przez zespoły działań mobilizujących i inspirujących mieszkańców do zaangażowania się w tworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych na dzielnicy Kalinowszczyzna. Odwrócona zostanie także rola artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury. Artyści na bieżąco będą relacjonować proces rezydencji na dedykowanym blogu. Realizacja projektów będzie mieć miejsce pomiędzy czerwcem a wrześniem 2014 roku.

W ramach rezydencji zrealizowanych zostanie 7 projektów artystycznych:

  • People and Places – In Search of Opportunities (Ludzie i miejsca – w poszukiwaniu możliwości) Maria Gonchar (Ukraina)
  • Memory Place/ Miejsce pamięci Tatiana Fiodorva (Mołdawia)
  • Individuality in Action (Indywidualność w działaniu) Vardan Harutyunyan (Armenia)
  • Projekt artystyczno – edukacyjny Nino Khuroshvili/Keti Lobdzanidze (Gruzja)
  • Pod pretekstem tańca Justyna Jasłowska (Polska)
  • Kalinka Gabriela Pienias (Polska)
  • Muzeum Społeczne Szymon Pietrasiewicz (Polska)

Kurator: Agata Will

Laboratorium Sztuki Społecznej
czerwiec-wrzesień 2014 roku
Lublin

Dodaj komentarz