Hasia Diner w Żydowskim Muzeum Galicja

12 czerwca w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie odbędzie się pierwsze w Polsce spotkanie z prof. Hasią Diner, autorką książki We Remember With Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence After the Holocaust, 1945-1962.

Hasia Diner, spotkanie, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hasia Diner, spotkanie, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monografia prof. Hasi R. Diner jest pozycją przełomową w bibliografii amerykańskiej, która w znaczący sposób zmieniła stereotyp obojętnej na los swych europejskich współbraci diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Autorka podąża ścieżkami badawczymi dotąd przez historyków rzadko uczęszczanymi, niekiedy wręcz świadomie pomijanymi. Analizując zebrany materiał, autorka wskazuje na praktyczny wymiar działań na rzecz upamiętnienia Zagłady. Był on równie istotny, jak cele symboliczne.

Mobilizując społeczności żydowskie, organizowano pomoc dla ofiar wojny którym udało się przeżyć i dotrzeć do Ameryki, a także dla tych ofiar, które pozostały w Europie; zbierano dokumentację, dotyczącą stanu posiadania rodzin żydowskich przed epoką nazizmu, w oparciu o którą można było dochodzić roszczeń majątkowych; publikowano niezliczoną ilość prac, mających upamiętnić przedwojenne społeczności żydowskie konkretnych miast i miasteczek; wywierano nacisk na wojenną administrację amerykańską w Niemczech, by ratować pamiątki kultury żydowskiej, a także, by zbierać wszelkie dowody zbrodni wojennych; zmuszano instancje niemieckie do przyznania się do winy, tropiono zbrodniarzy wojennych, demaskowano fasadowość procesu denazyfikacji; wreszcie organizowano poparcie dla idei państwa Izrael, a po jego powstaniu dla jego istnienia.

Prof. Hasia R. Diner jest historyczką, specjalizującą się w dziejach Żydów amerykańskich. Od wielu lat ma prestiżową pozycję Paul S. and Sylvia Steinberg Professor of American Jewish History na New York University, kieruje ponadto pracami Goldstein-Goren Center for American Jewish History. Książka We Remember With Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence After the Holocaust, 1945-1962 otrzymała wiele nagród w tym The Saul Viener Prize przyznawaną przez The American Jewish Historical Society.

W dyskusji Autorce towarzyszyć będą: prof. Dorota Praszałowicz (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), dr Michał Garapich (University of Roechampton) oraz dr Bartosz Kwieciński (Centrum Badań Holokaustu UJ) – moderator.

Hasia R. Diner, We Remember With Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence After the Holocaust, 1945-1962
Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2014 roku o godzinie 17.00
Żydowskie Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18
Krakówr

Dodaj komentarz