Dziś Tadeusz Kantor!

Krakowska Cricoteka zaprasza na spotkanie promujące książkę Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, które odbędzie się 23 czerwca. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i wersji angielskiej Peter Lang International Academic Publisher. Jest ona wynikiem pięciodniowego sympozjum, które odbyło się w 2010 roku w 20. rocznicę śmierci artysty.

„Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności to podsumowanie niekonwencjonalnego spotkania – sympozjum, które odbyło się w grudniu 2010, w dwudziestolecie śmierci artysty. Wspominano wówczas obecność twórcy Teatru Śmierci, roztrząsali konieczność przywrócenia pamięci odziedziczonego dzieła w zapisanych i zarejestrowanych świadectwach a także w przekazach żywych: pracach i narracjach współtwórców Cricot 2.

Głosy artystów, teatrologów, historyków sztuki z różnych stron świata, pamiętających bądź poznających jego twórczość jako element tradycji artystycznej, złożyły się na tom polifoniczny i interdyscyplinarny. Ten wielogłos obejmuje twórczość plastyczną, teatralną i literacką artysty teatru. Książka zawiera syntezy dające wgląd w historiografię artystyczną uprawianą przez Tadeusza Kantora w ramach Teatru Śmierci oraz przywraca jego osobliwe spotkania ze śmiercią na scenie osobistych i autobiograficznych przedstawień. Niektóre, zawarte w tomie artykuły analizują sztukę Kantora nazywając jej oryginalne i niepowtarzalne formy, inne sprawdzają jej uniwersalny wymiar w porównaniach i konfrontacjach z wybitnymi twórcami XIX, XX i XXI wieku.

Powrotowi do Kantorowskiego dzieła służą różne nurty nowoczesnej historiografii, ceniącej indywidualną pamięć, kategorie współczesnej plastyki przekraczającej granice sztuk, a ponadto najnowsze strategie inscenizacyjne teatru postdramatycznego. Dzięki temu problematyka eschatologiczna-historyczna znamienna dla terytoriów Teatru Śmierci zyskuje swe nowe oblicze sztuki wyzwalającej myśl tu i teraz.

Główny redaktor merytoryczny publikacji: Katarzyna Fazan
Redaktorzy: Katarzyna Fazan, Marta Bryś, Anna R. Burzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014

Tadeusz Kantor Today Metamorphoses of Death, Memory and Presence, Katarzyna Fazan, Anna Róża Burzyńska, Marta Bryś (eds.), translated by Anda MacBride, Peter Lang International Academic Publisher 2014

Koordynator naukowy sympozjum Dziś Tadeusz Kantor! w 2010 roku: Katarzyna Fazan

Uczestnicy sympozjum Dziś Tadeusz Kantor! w 2010 roku: Michał Borczuch, Wiesław Borowski, Michał Burdziński, Ana Brzezińska, Anna R. Burzyńska, Cécile Coutin, Mateusz Chaberski, Klaus Dermutz, Andrzej Dziuk, Katarzyna Fazan, Amos Fergombe, Krzysztof Garbaczewski, Zofia Gołubiew, Anna Halczak, Jaromir Jedliński, Jan Kłossowicz, Michał Kobiałka, Aneta Korycińska, Anna Królica, Sylwia Lichocka, Dominika Łarionow, Magdalena Mazik, Ken McMullen, Krzysztof Miklaszewski, Katarzyna Myszak, Anna Nawrot, Grzegorz Niziołek, Katarzyna Osińska, Zbigniew Osiński, Wojciech Owczarski, Renato Palazzi, Paweł Passini, Małgorzata Paluch-Cybulska, Marek Pieniążek, Krzysztof Pleśniarowicz, Loriano Della Rocca, Josep Maria de Sagarra, Uta Schorlemmer, Rafał Solewski, Lech Stangret, Paweł Stangret , Jarosław Suchan, Marek Świca, Klaudiusz Święcicki, Jean-Pierre Thibaudat, Katarzyna Tokarska-Stangret, Andrzej Turowski, Marie-Thérèse Vido-Rzewuska, Sylwia Walicka, Andrzej Wełmiński, Marcin Wierzchowski

W spotkaniu udział wezmą: Katarzyna Fazan, Dorota Jarecka, Piotr Olkusz

Organizatorzy Dziś Tadeusz Kantor! w 2010 roku: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Cricoteka – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności
Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2014 roku o godzinie 18.00
Archiwum Cricoteki
ul. Kanonicza 5
Kraków

Dodaj komentarz