Sergio Edelsztein o izraelskim video-arcie w Znakach Czasu

13 czerwca w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie ARENA odbędzie się spotkanie z Sergio Edelszteinem pt. Wojny o tożsamość w obiektywie artysty. Aktywizm polityczny w izraelskiej sztuce wideo.

Spotkanie z Sergio Edelszteinem, CSW Znaki Czasu w Toruniu, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie z Sergio Edelszteinem, CSW Znaki Czasu w Toruniu, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie ARENA, dokumentującej niebezpieczne relacje polityki i sztuki, zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Sergio Edelszteinem, dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej w Tel Awiwie – jednej z najbardziej prestiżowych izraelskich instytucji dedykowanych sztuce video i filmowi eksperymentalnemu. Stworzony przez niego na potrzeby wystawy ARENA program filmowy, zatytułowany Wojny tożsamości w obiektywie artysty, zawiera prace takich artystów, jak Guy Ben-Ner, Dor Guez, Avi Mograbi, Itamar Rose, Roee Rosen I Ruti Sela.

Jego wystąpienie dotyczyć będzie politycznego aktywizmu w izraelskim video-arcie – punktem wyjścia będzie program filmowy przygotowany w ramach wystawy ARENA, prezentujący realizacje najbardziej uznanych izraelskich artystów i reżyserów. Są to artyści szczególnie zainteresowani kwestiami związanymi z tożsamością, z ekstremalnymi i niekiedy barwnymi, choć depresyjnymi konfliktami, które wstrząsają Izraelem. Natura konfliktu między mieszkańcami Izraela i Palestyńczykami jest szeroko znana. Ale wewnętrzne tarcia między świeckimi i ortodoksyjnymi Żydami, między społecznością Żydów Sefardyjskich i Aszkenazyjczykami, czy pomiędzy Mesjanizmem Syjonistycznym i liberalnymi Żydami, którzy opowiadają się za społeczeństwem opartym na zasadach różności, są znacznie rzadziej poruszane. Świadczą one jednak o głębokich podziałach i różnorodności istniejących równolegle stylów życia w społeczeństwie Izraela.

Sztuka wideo w Izraelu była od początku związana z tymi i innymi politycznymi problemami. Jej pojawianie się w połowie lat 90. XX wieku było jednym z symptomów zmiany paradygmatu w izraelskiej sztuce i kulturze, na którą wpłynęły wydarzenia polityczne, jakie wstrząsnęły Środkowym Wschodem, a w szczególności Izraelem, i których oddźwięk w izraelskiej kulturze i sztuce był równoległy z rozwojem mediów masowych, zwłaszcza telewizji, i przez niego stymulowany.

Ciąg wydarzeń od porozumienia z Oslo po zamach na premiera Icchaka Rabina w 1996 roku oraz ich wizualna obecność w mediach, nie tylko umocniły wspomniane wcześniej różnice między odłamami religijnymi, ale dostarczyły też izraelskiej opinii publicznej obrazów i pojęć wizualnych odgrywających istotną rolę w tamtejszej sztuce po dziś dzień. Ważne, by zaakcentować, że ten nowy język wizualny nie wyrósł bezpośrednio z konkretnych wydarzeń, ale raczej z ich reprezentacji w telewizji.

W czasie ostatniej dekady ta atmosfera konfliktu była badana przez izraelskich artystów wideo przez pryzmat wydarzeń takich jak wojny, demonstracje, poprzez dokumentacje codziennych zdarzeń na terenach okupowanych, ale także przy użyciu parodii lub fikcji. Prace prezentowane w ramach tego programu filmowego są dobrym odzwierciedleniem tej pełnej podziałów i konfliktów rzeczywistości, która w sposób wyraźny rozdziera raczej izraelskie społeczeństwo niż czyni je bardziej jednorodnym.

Sergio Edelsztein (ur. w Buenos Aires w Argentynie w 1956 r.) jest założycielem, dyrektorem i głównym kuratorem Centrum Sztuki Współczesnej w Tel Awiwie od 1995 roku. W czasie pracy w tej instytucji był kuratorem pięciu Performance Art Biennials i trzech międzynarodowych Video Art Biennials – Video Zone. Kuratorował także liczne pokazy sztuki eksperymentalnej i wideo, retrospektywy i wydarzenia performans. W 2005 roku CSW przeniosło się do nowego budynku i od tego czasu Edelsztein zajmuje się pracą nad programem badającym ostatnią dekadę zarówno w sztuce Izraela, jak i międzynarodowej. Oprócz wielu międzynarodowych wydarzeń kuratorował także udział Izraela w 24 biennale w São Paulo i Pawilonie Izraelskim na 51 biennale w Wenecji.

Sergio Edelsztein, Wojny o tożsamość w obiektywie artysty. Aktywizm polityczny w izraelskiej sztuce wideo
Wernisaż: 13 czerwca 2014 roku, godz. 19.45
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz