Alternatywne modele wiedzy UAP w Galerii Szyperskiej

6 czerwca w Galerii Szyperskiej w Poznaniu zostanie otwarta wystawa końcoworoczna studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP pt. Alternatywne modele wiedzy. Ple ple.

„Alternatywne modele wiedzy. Ple Ple”, Galeria Szyperska w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Alternatywne modele wiedzy. Ple Ple”, Galeria Szyperska w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

(…) W projekcie Alternatywne modele wiedzy. Ple ple mariaż artystów i artystek oraz teoretyczki analizowany jest z podwójnej perspektywy. Dowartościowanie interdyscyplinarnego przejścia z pozycji artystów do pozycji teoretyków/krytyków/nauczycieli akademickich i vice versa jest w tym przypadku efektem nietypowej sytuacji, w której doktorantka w dziedzinie historii sztuki prowadziła zajęcia ze sztuki współczesnej ze studentami Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (uczelni artystycznej notabene stanowiącej twór o wyjątkowym statusie na tle innych uczelni tego typu w Polsce). W pewnym stopniu będąc wynikiem ekonomicznych uwarunkowań, ta szczególna sytuacja pozwoliła na demokratyczne przebadanie pojęcia zwrotu edukacyjnego, czemu towarzyszył szereg istotnych pytań, m.in. o uzgodnienie praktyki artystycznej oraz aktywności intelektualnej, o własny status w nieustannie zmieniających się warunkach tzw. produkcji wiedzy i sztuki, uwidaczniających opresyjny wymóg efektywności i kreatywności, a także współzawodnictwa. (…_

Artyści biorący udział w eksperymentalnym projekcie edukacyjnym, który postanowiliśmy zwieńczyć wystawą, pojęcie edukacji stawiają zatem w ogniu krzyżowych pytań w znacznej mierze wynikających z ich życiowych sytuacji. Nie tylko krytycznie odnoszą się do obciążenia ryzykiem utowarowienia systemu edukacji pojawiającym się wraz z procesem bolońskim. Czujnie przyglądają się sobie w roli nauczycieli, świadomie stawiają się w roli uczniów, podważają uczelniane hierarchie, budują zestaw narzędzi wynikający z ich własnych praktyk artystycznych, szukają argumentów dla uzasadnienia własnej praktyki teorią, poddają rewizji tradycyjne metody nauczania. Wystawa stała się niejako naturalną kulminacją tego procesu, ponieważ badanie obszaru pomiędzy artystą i teoretykiem często wymagało od artystów opuszczenia sali akademickiej. Współpraca ze mną jako kuratorką/teoretyczką również nie przebiegała tu w typowy sposób. Rozkładając pozycję zewnętrznej koordynatorki projektu na uczestników zajęć oraz zrzekając się władzy wynikającej z hierarchicznych relacji oraz separacji kuratora i artysty, niespodzianie stawałam się częścią niektórych prac artystycznych. Legitymizacja własnego niejednoznacznego statusu uaktualniła pytanie o uczestnictwo heterogenicznych podmiotów pola kultury w sztuce tworzenia alternatywnych modeli wiedzy.

W urzeczywistnieniu pomysłu, który powstał podczas negocjacji charakteru moich wzięło udział kilkanaście artystek i artystów. Podczas wystawy zmierzyli się oni zarówno z formą pokazu studenckiego, jak i miejscem jego realizacji w Galerii Szyperska, która pozostaje nieco na uboczu współczesnych wydarzeń w sztuce. Zagospodarowanie jej pomieszczeń o zróżnicowanej morfologii, funkcjonujących w układzie łączonym, dobrze korespondowało z podejmowanymi przez nas interdyscyplinarnymi działaniami, sprzyjając wytwarzaniu interesujących napięć między pracami, których koncepcje w większości przypadków powstały w wyniku wspólnej refleksji nad kształtem pola edukacji, którego jesteśmy częścią.

Ewelina Jarosz

Artyści i artystki biorący udział w wystawie: Aleka Polis, Anna Jabłońska, Anita Lipiec, Michał Grochowiak, Paweł Syposz, Ela Wysakowska-Walters, Maria Dmitruk, Angelika Fojtuch, Aleksandra Ola Kubiak, Łukasz Sosiński, Przemysław Branas, Ewa Kubiak, Piotr Macha, Karolina Kubik, Franciszek Orłowski, Michał Dudek, Daniel Koniusz, Michał Bugalski, Fundamental Research Lab

Alternatywne modele wiedzy. Ple ple
Wernisaż: 6 czerwca 2014 roku, godz. 17.30
Galeria Szyperska
ul. Szyperska 2
Poznań

Dodaj komentarz