• 2014-06-05

Teatr meta-codzienny Helmuta Kajzara

7 czerwca w przestrzeni miejskiej Wrocławia, pod kierownictwem Tomasza Cymermana, odbędzie się performens Teatr meta-codzienny inspirowany manifestem Helmuta Kajzara pod tym samym tytułem.

Teatr meta-codzienny (źródło: mat. prasowe)

Teatr meta-codzienny (źródło: mat. prasowe)

W WTW będzie miał miejsce cykl performensów przypominających ideę teatru meta-codziennego, którą bez mała czterdzieści lat temu powołał do życia Helmut Kajzar. Jego akcje, przeprowadzane zazwyczaj z Krzysztofem Zarębskim, były pionierskie. Odbywały się najczęściej poza budynkiem teatru, miały zwrócić uwagę odbiorcy na fakt, że większość ludzkich działań w obrębie rzeczywistości społecznej jest wypadkową dialogu różnego rodzaju konwencji. Życie to nic innego jak wypracowywana przez wieki umowność.

Cykl akcji, jakie odbędą się 7 czerwca 2014 roku, jest próbą przypomnienia estetyki teatru meta-codziennego. Gdzie jest granica teatru? Jak dalece można dekonstruować rzeczywistość wokół nas? Gdzie znajduje się w tym wszystkim jednostka? Czy rzeczywistość może nie być opresyjna? Gdzie przejawiają się mechanizmy, które utrudniają człowiekowi przeżywanie własnej wolności? Działania odbywać się będą w przestrzeni Wrocławia między godzinami 13.00 a 15.00. Każdy może stać się zarówno ich uczestnikiem, jak i współtwórcą/aktorem.

Marcin Kościelniak przytacza fragmenty rozmowy Kajzara z Henrykiem Stażewskim [nagranie zachowało się w archiwum żony Jolanty Lothe], w której wspominał wrocławską akcję:

Wychodziliśmy na miasto. Mówiliśmy na przykład nagrane na magnetofon wiersze, stawaliśmy w kolejkach z magnetofonami, tak co piąta osoba. I puszczaliśmy z magnetofonów nagrany wiersz, taki mój fragment Samoobrony. I ludzie stali i mówią: «co to było, znamy jeden wiersz w całej kolejce» [mieliśmy pięć magnetofonów]. Potem były dwie rozmowy, dwie kolejki ze sobą rozmawiały wierszem. Ludzie stali w kolejce jednej i tu odpowiadali: «Posłuchajcie pieśni niewolnika» i tu znowu «a teraz, teraz…». Takie dialogi w kolejkach żeśmy robili”.

Teatr meta-codzienny
performens inspirowany manifestem Helmuta Kajzara Teatr meta-codzienny
7 czerwca 2014 r., 13.00-15.00
działania w przestrzeni miejskiej Wrocławia

Dodaj komentarz