• 2014-06-04

Rzeźba rzymska z Fototeki Lanckorońskich w Space Gallery

9 czerwca w Salonie Sztuki Dawnej i Współczesnej Space Gallery w Krakowie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy opartej na zbiorach Fototeki Lanckorońskich PAU pt. Rzeźba rzymska na starej fotografii.

Fotografia dzięki uprzejmości PAU (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fotografia dzięki uprzejmości PAU (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane oryginalne fotogramy z zasobu Fototeki Lanckorońskich PAU, będące częścią zbioru fotografii naukowych, które hrabia Karol Lanckoroński podarował Polskiej Akademii Umiejętności w roku 1929. Gros eksponowanych obiektów zostało utrwalonych przez najlepszych ówczesnych fotografów. Większość prezentowanych odbitek, posiada znane sygnatury: Alinari, Anderson, Brogi, Moscioni, czy Neue Photographische Gesellschaft.

Fotografia dzięki uprzejmości PAU (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fotografia dzięki uprzejmości PAU (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zarys historii kolekcji

Początki fotograficznej kolekcji hrabiego Karola Lanckorońskiego przypadają na połowę lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Fotografie, które go interesowały i które zbierał, stanowiły nie tylko rodzaj dokumentacji licznych wypraw, ale także dopełniały jego kolekcję dzieł sztuki, znajdującą się w pałacach Lanckorońskich w Wiedniu i w Rozdole. Większość z nich została wykonana przez najlepszych ówczesnych fotografów. Część tych, które prezentujemy na obecnej wystawie, ma znane sygnatury: Alinari, Anderson, Brogi, Moscioni i Neue Photographische Gesellschaft.

Zbiór fotografii naukowych Karola Lanckorońskiego był opracowywany w Rozdole przez jego archiwistę i kustosza Ludwika Chotynieckiego. Te, które prezentujemy na wystawie, ukazujące gipsowe odlewy płaskorzeźb Kolumny Trajana, Ludwik Chotyniecki opracowywał według zaleceń cenionego archeologa i znawcy tematu, profesora Roberta von Schneidera, dyrektora ówczesnego Antikensammlung des K. K. Hofmuseums oraz Österreichisches Archäologisches Institut w Wiedniu.

Podczas pierwszej wojny światowej liczącą według różnych szacunków około stutysięczną kolekcję fotografii, udało się Karolowi Lanckorońskiemu ewakuować z Rozdołu, do jego wiedeńskiego pałacu.

W roku 1929, hrabia Karol Lanckoroński swój zbiór fotografii naukowych, liczący wówczas mniej więcej 60 000 egzemplarzy, złożył w darze Polskiej Akademii Umiejętności. Zbiór zawierał głównie fotografie dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej. We Włoszech też, na terenie ówczesnej Stacji Naukowej PAU w Rzymie, zbiór miał służyć badaniom porównawczym prowadzonym przez historyków sztuki. Opiekunem i kustoszem kolekcji została córka hrabiego, wówczas docent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Karolina Lanckorońska (1898 – 2002).

Po przejęciu Stacji Naukowej w Rzymie przez Polską Akademię Nauk, znajdujący się tam zbiór fotografii, został podzielony i w znacznej większości przewieziony do Polski. Początkowo znajdował się w Bibliotece Kórnickiej PAN, a następnie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Ostatecznie fotografie trafiły do Krakowa do Polskiej Akademii Umiejętności.

Kurator: Adam Korczyński

Rzeźba rzymska na starej fotografii
Wystawa oparta na zbiorach Fototeki Lanckorońskich PAU.
W ramach Krakow Photo Fringe 2014
Wernisaż: 9 czerwca 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 15 czerwca 2014 roku
Salonu Sztuki Dawnej i Współczesnej Space Gallery
ul. św. Marka 7
Warszawa

Dodaj komentarz