Zadura, Goworski, Mądzik… Nowy drugi Akcent

Ukazał się drugi tegoroczny numer Akcentu. Tom otwiera najnowszy poemat Bohdana Zadury Doktorzy, inspirowany doświadczeniami szpitalnymi po przebytym niedawno zawale serca.

Kwartalnik Akcent, nr 2, 2014, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kwartalnik Akcent, nr 2, 2014, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ponadto czytelnicy znajdą w kwartalniku liryki polskich autorów młodego pokolenia oraz wiersze poetów węgierskich w przekładach Jerzego Snopka. Na uwagę zasługują także opowiadania Andrzeja Goworskiego, Sławomira Majewskiego i Jana Wosia, pisarza i uczonego mieszkającego na stałe we Włoszech, który jako prozaik debiutował przed kilkoma laty na łamach Akcentu.

O plakatach Leszka Mądzika, znanego twórcy Sceny Plastycznej KUL, pisze Elżbieta Błotnicka-Mazur, natomiast o liryce Konrada Sutarskiego, polskiego poety mieszkającego w Budapeszcie – Anna Mazurek. Frapujący jest esej Małgorzaty Stępnik o twórczych fascynacjach występkiem na przykładzie anielskogłowych hipsterów, wiele interesujących informacji i opinii czytelnicy znajdą również w artykule Jarosława Sawica o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, opartym na obszernych wypowiedziach muzyków.

W dziale Pryzmaty zamieszczono recenzje Ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego napisane przez studentów pod kierunkiem dra Bogusława Wróblewskiego, poprzedzone jego artykułem sytuującym nowe dzieło na tle dotychczasowego dorobku Myśliwskiego.

Akcent
nr 2, 2014

Dodaj komentarz