Wydawnictwo Trio nagrodzone podczas V Warszawskich Targów Książki

Podczas V edycji Warszawskich Targów Książki dwie publikacje Wydawnictwa Trio otrzymały nagrody i wyróżnienia.

Dorota Sula, „Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937”, Wydawnictwo Trio, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dorota Sula, „Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937”, Wydawnictwo Trio, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka przyznano za książkę Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937 Doroty Suli, w uzasadnieniu czytamy:

Książka Doroty Suli Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937, Trio, Warszawa 2013; jest ciekawie napisaną modelową monografią naukową, na ważny i dotąd niezbadany temat. Praca wyposażona została w obszerną bibliografię, prawidłowy aparat krytyczny, indeksy, wykaz skrótów. Zawiera zestawienia tabelaryczne i aneksy źródłowe. Jest to książka wpisująca się w tematykę Europy Wschodniej i Środkowej, dzieje narodu polskiego w aspekcie polityczno-dyplomatyczno-militarnym.

Autorka, absolwentka KUL, pracownik Muzeum Gross-Rossen, przeprowadziła głęboką kwerendę w archiwach rosyjskich i polskich. Uzupełniła zebrany w ten sposób materiał źródłami drukowanymi, a także wyczerpującą literaturą naukową, zarówno syntezami, monografiami i artykułami naukowymi.

Książkę poprzedził duży wstęp o ludności polskiej i jej przemieszczeniach w Imperium Rosyjskim w XIX w. z uwzględnieniem ludności zesłanej, której wyroki wygasły, więźniów politycznych okresu carskiego i sowieckiego, Polaków wcielonych do armii carskiej oraz uchodźców wojennych w tym i sierot. Dorota Sula zajęła się zagadnieniami ważnymi i przez historiografię dotychczasową słabo zbadanymi: wymianą personalną jeńców i więźniów politycznych, kwestiami organizacji życia repatriantów po powrocie do ojczyzny. Udało jej się zweryfikować dane dotyczące liczby osób, które powróciły do niepodległej Rzeczypospolitej oraz zwrócić uwagę na fakt, że dla wielu ta możliwość została zamknięta. Realizacja tematu przez Autorkę, ukazującą go jako skutek wydarzeń wieku XIX i początku XX, uzasadnia do przyznania jej nagrody.

Bohdan Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej”, Wydawnictwo Trio, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bohdan Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej”, Wydawnictwo Trio, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2014 przyznano za książkę Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej Bohdana Cywińskiego, dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej.

Książka poświęcona jest dziejom kultur dwunastu narodów wschodnio-europejskich zagarniętych w toku XVIII i XIX wieku przez imperium rosyjskie i poddanych długotrwałej rusyfikacji. Unikalną cechą tego opracowania jest zasięg przedstawionej problematyki, obejmujący wszystkie narody Europy Wschodniej, poddane rusyfikującym działaniom carskiego imperium. Książka ma sens podwójny: po pierwsze – zbiera duży materiał faktów historycznych i pokazuje zachodzące między nimi związki, po drugie – przekonuje, że w szczególnie trudnych sytuacjach historycznych kultura może stać się skuteczną bronią w walce o przetrwanie zagrożonego narodu. Może więc pełnić ważne role zarówno dla polskiej humanistyki i politologii, jak i dla samych narodów wschodnio-europejskich.

V Warszawskie Targi Książki – nagrody i wyróżnienia
Wydawnictwo Trio

Dodaj komentarz