• 2014-06-02

Pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych

5 czerwca o godz. 12.00 na skwerze im. generała Jana Jura-Gorzechowskiego na warszawskiej Woli nastąpi otwarcie pierwszego w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych.

Inauguracja Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie – plakat (źródło: materiały prasowe)

Inauguracja Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie – plakat (źródło: materiały prasowe)

Pojęcie Sprawiedliwego użyte po raz pierwszy w Memoriale Yad Vashem dziś jest uniwersalne. Tytuł oraz upamiętniające Sprawiedliwych ogrody – w tym polski – mają służyć honorowaniu nie tylko Sprawiedliwych uznanych przez Yad Vashem (osób, które w czasie II wojny światowej niosły pomoc Żydom), ale też wszystkich, którzy w XX i XXI wieku w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy.

Jako pierwsi w warszawskim Ogrodzie upamiętnieni zostaną: Marek Edelman, Magda Grodzka-Gużkowska, Jan Karski, Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska. Co roku będą honorowane kolejne osoby.

Swój udział w uroczystości zapowiedzieli między innymi: bliscy uhonorowanych osób, w tym Aleksander Edelman, syn Marka Edelmana; rodzina Premiera Tadeusza Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska, przedstawiciel Ambasady Republiki Włoskiej Andrea Luca Lepore, prof. Władysław Bartoszewski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

5 czerwca o godz. 18.00 w ramach inauguracji w audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich odbędzie się także debata o fenomenie Sprawiedliwych. Gośćmi będą: pomysłodawca idei Ogrodów – Gabriele Nissim oraz Marc-Henri Fermont i Maria Wiernikowska. Spotkanie poprowadzi Tomasz Jastrun.

Idea założenia warszawskiego Ogrodu narodziła się w trakcie pierwszych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych zorganizowanych we współpracy z włoskim Komitetem Światowy Las Sprawiedliwych (GARIWO). Tego dnia w Domu Spotkań z Historią pod przewodnictwem Premiera Tadeusza Mazowieckiego powołany został Komitet, który rozpoczął starania o założenie Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Burmistrz Dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska jako teren pod budowę Ogrodu Sprawiedliwych zaproponowała skwer Generała Jana Jura-Gorzechowskiego. Co roku wyrastać tu będą drzewka dedykowane tym w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku. Towarzyszące im symboliczne kamienie opatrzone będą inskrypcjami wyjaśniającymi, za jaki czyn dana osoba została uhonorowana.

Ogród Sprawiedliwych – inauguracja
5 czerwca 2014 roku, godz. 18.00
Skwer im. generała Jana Jura-Gorzechowskiego w Warszawie

Debata o fenomenie sprawiedliwych
5 czerwca 2014 roku, godz. 18.00
Muzeum Historii Żydów Polskich

Dodaj komentarz