• 2014-05-31

Zajrzyj do swojej szafy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa

Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprasza na inaugurację projektu edukacyjno-animacyjnego pt. Nasza Szafa, która odbędzie się 6 czerwca w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej.

Projekt „Nasza szafa”, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Nasza szafa”, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Nasza szafa powstał z potrzeby takiego utrwalania i dzielenia się opowieściami o rodzinnych pamiątkach. Narodził się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, pod wpływem wystawy W kuchni Pani Goldbergowej, odwołującej się właśnie do wspomnień i pamiątek. Tworząc Naszą szafę organizatorzy pragną zachęcić wszystkich do refleksji nad rodzinnymi pamiątkami. Chcą pokazać to, co w rzeczach głęboko ukryte – ich emocjonalną wartość. Zamierzają dać głos przedmiotom i zbudować jedyną w swoim rodzaju wirtualną kolekcję rodzinnych pamiątek oraz towarzyszących im opowieści. Nie trzeba rozstawać się z przedmiotem, by tę kolekcję wzbogacić. Wystarczy za pośrednictwem strony internetowej umieścić w Naszej szafie fotografię pamiątki i swoją opowieść.

Nasza szafa to nie tylko byt wirtualny – jest prawdziwą rodzinną pamiątką. Ten mebel istnieje naprawdę, stoi w jednym z domów w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. Można ją tam obejrzeć, dotknąć, a co najważniejsze – wejść do środka, zapoznać się ze zgromadzonymi w niej historiami i pozostawić w niej własną opowieść.

Jakie pamiątkowe przedmioty kryją się na dnie Twojej szafy? Zabawki, ubrania, dokumenty, a może jeszcze coś innego? Do kogo należały? Wydobądź je, obejrzyj, sfotografuj. Porozmawiaj o nich z bliskimi i poznaj ich historię, a potem umieść swą opowieść w Naszej szafie.

Projekt „Nasza szafa”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Nasza szafa”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na projekt Nasza szafa składają się trzy zasadnicze elementy:

  • Funkcjonowanie specjalnie zaprojektowanej strony internetowej, która prezentować będzie przedmioty – pamiątki rodzinne, oraz opowieści posiadaczy o tych przedmiotach.

Strona internetowa stanowić będzie rodzaj wirtualnej wystawy rodzinnych pamiątek, gromadzonych i przechowywanych współcześnie przez Polaków. Istnienie strony będzie odpowiedzią na potrzeby osób chcących podzielić się z muzeum przechowywanymi przez siebie pamiątkami, a przede wszystkim towarzyszącymi im relacjami i wspomnieniami. Publiczność muzealna przyczyni się do stworzenia cyfrowej kolekcji rodzinnych pamiątek i opowieści. Zwiedzający wejdą w rolę autorów wirtualnej wystawy rodzinnych pamiątek. Na stronie znajdą się fotografie pamiątek rodzinnych oraz opowieści o pamiątkach – w formie audio oraz tekstów pisanych. Treści pochodzić będą z nagrań powstałych w muzealnej przestrzeni spotkań – szafie, bądź będą nadsyłane drogą elektroniczną. Pozyskane w ramach projektu materiały zostaną skatalogowane i zarchiwizowane.

Opracowana zostanie struktura logiczna oraz oprawa graficzna strony, regulamin jej funkcjonowania oraz treści informujące o projekcie. W trakcie swego funkcjonowania strona będzie regularnie aktualizowana i uzupełniana pozyskanymi w trakcie projektu treściami (wyboru oraz niezbędnej edycji fotografii i nagrań przeznaczonych do publikacji dokona redaktor strony).

  • Funkcjonowanie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie wystawy W kuchni Pani Goldbergowej, specjalnej przestrzeni spotkań z publicznością muzealną szafy.

Zaaranżowana przy pomocy odpowiedniej scenografii przestrzeń, do której wejście będzie prowadziło przez prawdziwą szafę, zapewni należyte warunki i atmosferę sprzyjającą snuciu wspomnień i opowiadaniu. Szafa wyposażona będzie w sprzęt nagrywający, pozwalający na utrwalenie opowieści w formie cyfrowej. Ponadto w jej wnętrzu znajdzie się komputer, za pomocą którego można będzie wejść na stronę internetową projektu i zapoznać się ze znajdującymi się na niej treściami, w tym – narracjami innych osób. Przestrzeń spotkań będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających, którzy wyrażą chęć zapoznania się z treścią strony oraz podzielenia się swymi opowieściami o pamiątkach i pozostawienia ich w szafie.

Przygotowanie przestrzeni spotkań obejmie opracowanie i wykonanie scenografii oraz wyposażenie szafy w niezbędny sprzęt elektroniczny (komputer oraz urządzenia nagrywające). W trakcie funkcjonowania przestrzeni spotkań opiekę nad gośćmi szafy sprawować będą wyznaczeni pracownicy muzeum, zadbają oni o dopełnienie formalności prawnych (zgoda zwiedzających na wykorzystanie opowieści w projekcie). Zebrane opowieści będą na bieżąco poddawane obróbce, archiwizowane i przekazywane redaktorowi strony internetowej. Nagrane wypowiedzi zostaną również poddane transkrypcji i zyskają postać tekstu.

  • Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przybliżające założenia projektu Nasza szafa i prezentujące możliwości twórczego wykorzystania tego projektu w nauczaniu szkolnym.

Szkolenie obejmie następujące zagadnienia: pamięć i upamiętnianie jako zjawiska kulturowe, pamiątki rodzinne w ujęciu antropologicznym, prowadzenie amatorskich poszukiwań genealogicznych i archiwalnych, sposoby dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wywiad jako metoda etnograficznych badań terenowych. Zaprezentuje muzeum jako instytucję otwartą na potrzeby publiczności, oferującą atrakcyjne formy działań edukacyjnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, pozwalające im na realizowanie wraz z uczniami działań analogicznych do tych proponowanych w projekcie. Szkolenie ma także zachęcić nauczycieli, by wraz ze swymi uczniami wzbogacili cyfrową kolekcję rodzinnych pamiątek i opowieści, powstającą w ramach projektu Nasza szafa.

Przygotowanie szkolenia obejmie konsultacje z ekspertami, ustalenie jego programu, promocję, rekrutację uczestników oraz opracowanie materiałów szkoleniowych.

Idea projektu oraz zrealizowane w ramach niego działania zostaną przedstawione w publikacji, której wydanie zakończy projekt. Publikacja oprócz części teoretycznej zawierać będzie wybrane fragmenty narracji pozyskanych w trakcie realizacji projektu. Będzie dostępna bezpłatnie. Otrzymają ją uczestnicy szkolenia dla nauczycieli; część nakładu zostanie przekazana ŁCDNiKP do dalszej dystrybucji wśród nauczycieli łódzkich szkół, zaś część będzie dostępna dla osób zainteresowanych w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Przygotowanie publikacji obejmie stworzenie tekstów opisujących projekt oraz wybór i edycję opowieści pozyskanych w trakcie trwania projektu, przygotowanie płyt DVD z zawartością multimedialną.

Nasza Szafa – projekt edukacyjno-animacyjny
Inauguracja: 6 czerwca 2014 roku, godz. 10.00
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, dom nr 6
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Dodaj komentarz